Kursene kombinerer norskopplæring med arbeidslivskunnskap og praksis på en arbeidsplass. Deltakere som egner seg, kan få opplæring med mulighet for arbeidsavtale innen renhold.

NORSKKURS MED PRAKSIS

Nivå
A2
Inntakskriterier
Grunnleggende norskferdigheter og god helse
Start
22. august 2022
Slutt
21. desember 2022
Antall timer
16 t per uke/ ca 234 t totalt
Pris
23 700,- (Deles opp i fire avdrag)
Nettbrett
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen
Undervisningsdager
Norsk: mandag, onsdag og fredag. Praksis: tirsdag og torsdag

Er du interessert i å jobbe som renholder, kan dette være kurset for deg

Fra august 2022 tilbyr vi et kurs spesielt for deg som ønsker å jobbe som renholder. Kurset er et samarbeid med Toma Renhold. I tillegg til opplæring i norsk, vil du få basiskunnskap innen renhold og mulighet for jobb etter kurset. Alle søker blir kalt inn til et intervju før tilbud om plass. Du må være motivert og ha helse til å kunne jobbe i renholdsbransjen. Nivå: A1-A2.

Du kan også få tilbud om praksis i andre bransjer. En praksisplass kan hjelpe deg på veien mot jobb og gir deg mulighet for en god referanse, en attest og et større nettverk.

Norskkurs med praksis passer for deg som skal ta norskprøve A2, enten bare muntlig eller også skrive, lese og lytte. Etter en samtale med lærer og en praksisveileder, får du plass på det kurset som passer best for deg.

Kursene inneholder:

  • Norsk, etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
  • Norsk på arbeidsplassen, blant annet renhold
  • Arbeidslivet i Norge
  • Praksisplass i en bedrift

Kursplan høstsemesteret:

  • Uke 34 - 41: kun skole (3 dager i uken - 14 timer per uke)
  • Uke 42 - 43: praksis (5 dager i uken)
  • Uke 44- 50: 3 dager skole og 2 dager praksis

I tillegg er det to timer praksisveiledning hver uke.

Du kan ta to semestre på disse kursene.

 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.