Norskkurs kveld

Er du opptatt på dagtid, men kan studere på kveldstid? Ta norskkurs tilpasset ditt nivå to kvelder i uken.

Norskkurs kveld

Nivå
A1 – B2 NB: Det tas forbehold om at det blir nok søkere til et B2 kurs.
Inntakskriterier
Fullført grunnskole
Antall timer
8 t per uke – ca. 176 t totalt
Start - slutt
5. januar 2021 – 18. juni 2021
Pris
15 000,- Beløpet deles opp i to avdrag

Voksenopplæringssenteret tilbyr kveldskurs i norsk på nivå A1, A2, B1 og B2

Kursene legger opp til hjemmearbeid i tillegg til undervisning på skolen. Målet med kursene er å oppnå gode norskferdigheter i både lese, lytte, skrive og samtale.

  • Etter norskkurs A1 kan du gå videre til norskkurs på A2-nivå.
  • Etter norskkurs A2 kan du gå videre til norskkurs på B1-nivå.
  • Etter norskkurs B1 kan du gå videre til norskkurs mot mot B2-nivå.

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som er litt øvet og vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før (fra A1-nivå).

På nivå A1 og A2 skal du lære å beherske norsk i enkle hverdagssituasjoner.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale. Når du har oppnådd B1-ferdigheter kan du gå videre til norskkurs på B2-nivå.

Nivå B2

Å være på et B2-nivå i norsk innebærer at du har et godt ordforråd knyttet til eget dagligliv, i tillegg til eget fagområde. Du kan holde foredrag om emner knyttet til eget dagligliv, men også om politikk, miljø og medier. Du kan gi instruksjoner og beskjeder, og forstår noen norske dialekter. Du skal kunne vurdere tekster kritisk og kan bruke ulike læringsstrategier etter behov. Du kan skrive tekster i ulike sjangre, som referater, sammendrag og argumenterende tekster. Språkferdigheter på B2 nivå kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Norskkurs

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika