Pleieassistent

Kurset er for deg som ønsker å bli pleieassistent, og som i tillegg trenger mer norskopplæring.

Pleieassistent dagkurs

Nivå
B1
Inntakskriterier
A2 og plettfri vandel. Helse og personlighet forenlig med yrket.
Antall timer
Antall timer: Høst: 14 timer per uke, ca. 214 timer totalt.
Start - slutt
17. august 2020 - 18. juni 2021
Pris
Høst: 20 000. Vår: Pris kommer. Beløpet deles opp i fire avdrag.
Nettbrett
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen.

Du vil få norskopplæring på B1-nivå, og opplæring om arbeid på sykehjem med de lover og regler som gjelder. Du vil få erfaring fra yrket gjennom praksis. Kurset passer også for deg som vil søke videre til helsefagarbeiderutdanning.

Målet etter endt kurs er å kunne arbeide som pleieassistent og få B1 i alle ferdigheter på norskprøven. 

Du får undervisning i yrkesrettet norsk, arbeidslivskunnskap og digitale ferdigheter:

 • undervisning i norsk i alle ferdigheter på B1-nivå
 • undervisning rettet mot yrket
 • praksiserfaring fra sykehjem
 • karrierelæring og arbeidsliv

fAGPLAN Høst

 1. Forebyggende helsearbeid
 2. Anatomi/ fysiologi
 3. Hygiene
 4. Sykdomsforebygging
 5. Eldreomsorg
 6. Ernæringslære
 7. Psykisk helsevern
 8. Miljøarbeid
fAGPLAN vår
 1. Førstehjelp
 2. Normer og verdier
 3. Funksjonshemming, fysisk og psykisk
 4. Kommunikasjon i omsorgsarbeid
 5. Relevante lover og regler
 6. Brukerrettigheter
 7. Dokumentasjon
 8. Fagterminologi

Norskkurs for yrker og bransjer

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika