Barnehageassistent

Vil du arbeide som barnehageassistent? Få norskkunnskapene og praksiserfaring.

Barnehageassistent dagkurs

Nivå
B1
Inntakskriterier
A2 og plettfri vandel. Helse og personlighet forenlig med yrket.
Antall timer
Høst: 14 timer per uke, ca. 214 timer totalt.
Start - slutt
17. august 2020 - 18.juni 2021
Pris
Høst:20 000, Vår: Pris kommer. Beløpet deles opp i fire avdrag
Nettbrett
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen.

Kurset er for deg som ønsker å bli barnehageassistent, og som i tillegg trenger mer norskopplæring. Du vil få norskopplæring på B1-nivå, og opplæring om arbeid i barnehage med de lover og regler som gjelder. Du vil få erfaring fra yrket gjennom praksis.

Målet etter endt kurs er å kunne arbeide som barnehageassistent og få B1 i alle ferdigheter på norskprøven.

Du får undervisning i yrkesrettet norsk, arbeidslivskunnskap og digitale ferdigheter:

 • undervisning i norsk i alle ferdigheter på B1-nivå
 • undervisning rettet mot opplæringsplanen for barnehage
 • praksiserfaring fra barnehage
 • karrierelæring og arbeidsliv

fAGPLAN

 1. Organisering (rammeplan, barnehagelova, årsplan, månedsplan, ukeplan, avdelinger/baser, store/små)
 2. Mat, måltider, dannelse og klær
 3. Foreldresamarbeid og taushetsplikt
 4. Barnets utvikling og Maslows behovspyramide
 5. Lek inne og ute
 6. Lekens betydning for barns utvikling
 7. Voksenrollen
 8. Barnelitteratur og sanger/rim/regler
 9. Språk og kommunikasjon
 10. Normer for barneoppdragelse i Norge
 11. Sykdom og helse i barnehagen/barn med spesielle behov

Norskkurs for yrker og bransjer

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss