Norskkurs for akademikere med praksis

Intensivt kurs med rask progresjon og erfaring fra norsk arbeidsliv.

Norskkurs med praksis for akademikere dagkurs

Nivå
B1 eller B2
Inntakskriterier
A2 eller B1. Høyere utdanning, skolelært engelsk og kort botid i Norge. Rask progresjon.
Antall timer
B1: 18-14 timer i uken, 308 timer totalt. B2: 16-14 timer i uken, 270 timer totalt
Start - slutt
6. januar 2020 – 23. juni 2020
Pris
NOK 27 412. B2: NOK 24 030. Beløpet deles opp i fire avdrag.
Nettbrett
Skolen låner ut nettbrett.

Intensivt norskkurs med praksis for akademikere er inndelt i to kurs, ett på B1- nivå og ett på B2-nivå. Kursene har rask progresjon og krever stor egeninnsats. Det er tilpasset deg som har høyere utdanning fra hjemlandet. Kursene gir tilbud om praksis i en bedrift best mulig tilpasset din bakgrunn.

Målet med kurset er å oppnå B1 eller B2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge:

  • undervisning i norsk på nivå B1 eller B2
  • kunnskap om og erfaring fra norsk arbeidsliv
  • praksis i en bedrift som gir mulighet for referanse og attest

Norskkurs

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Voksenopplæringssenteret

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika