Norskkurs for akademikere med praksis

Intensivt kurs med rask progresjon og erfaring fra norsk arbeidsliv.

Norskkurs med praksis for akademikere dagkurs

Nivå
A2 - B1 og B1 - B2
Inntakskriterier
Høyere utdanning (fullført bachelor). skolelært engelsk (minimum nivå B1), Kort botid i Norge (AKA 2: ca. 10-12 mnd. AKA 3: ca. 12 - 18 mnd), rask progresjon
Start
16. august 2021
Slutt
21. desember 2021
Antall timer
16 t per uke/252 t totalt
Pris
24 500,- (Deles opp i fire avdrag)
Digitale ressurser
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen. Det er en fordel om du har egen PC.

Intensivt norskkurs med praksis for akademikere er inndelt i to kurs, ett på B1- nivå og ett på B2-nivå. Kursene har rask progresjon og krever stor egeninnsats. Det er tilpasset deg som har høyere utdanning fra hjemlandet. 

Målet med AKA 2 kurset er at du skal oppnå nivå B1.
Målet med AKA 3 kurset er at du skal oppnå nivå B2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Undervisningen følger læreplan "Norsk for voksne innvandrere" og har fokus på:

  • undervisning i norsk (12 timer per uke)
  • arbeidslivskunnskap/karrierelæring (2 timer per uke)

Praksis 

  • praksis har som mål å gi deg innsikt og erfaring i norsk arbeidsliv
  • ta språket i bruk i arbeidshverdagen
  • gi deg mulighet til å bygge et profesjonelt nettverk, skaffe deg attest/tjenestebevis og referanse fra arbeidslivet

Viktig informasjon

  • Progresjon: ett kapittel per uke
  • Kapittelprøve hver uke
  • Tekstinnlevering: ca. 8 - 10 tekster per semester 

Kursplan høst 2021:

Uke 33 - 41: kun skole
Uke 42 - 43: praksis
Uke 44 - 51: kombinasjon av 3 dager skole og 2 dager praksis

Norskkurs

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss