To kvinner tar online kurs i norsk

Nettkurs er en fleksibel løsning for deg som ikke ønsker eller har mulighet til å delta i undervisning til faste tider.

Nettkurs

Nivå
A1, A2, B1, B2 eller C1
Inntakskriterier
Motivasjon og evne til å jobbe selvstendig. Litt erfaring med å bruke PC.
Start
Fra 28. august. Senere hver uke hele skoleåret frem til 30. oktober
Slutt
20. desember 2023. Siste innlevering 17. desember
Antall timer
Du kan jobbe så mye du vil, men det registreres inntil fem timer per uke for deg som trenger bekreftelse på antall timer.
Pris
Pris per uke ved oppstart etter august: 475,-.
Ferie uten retting fra lærer
Høst- og vinterferie samt påskeferie. Du betaler ikke for disse ukene, men du kan likevel jobbe med kurset.
Oppsigelsestid etter kursstart
4 uker

På et nettkurs arbeider du selvstendig - når du vil og så mye du vil. Denne måten å arbeide på gir deg fleksibilitet, men krever også selvdisiplin. Kurset er laget for PC, og du må ha litt erfaring med å bruke PC. 

Vi bruker en nettressurs med språknivåer fra nybegynner (A1) til høyere nivå (C1). Du får en egen lærer som retter tekstene dine, og du kan kommunisere skriftlig med læreren gjennom nettressursen. 

I nettkurset får du øve på

  • vokabular og uttale
  • grammatikk
  • å skrive ulike typer tekster
  • å lytte og lese

Her kan du se en demonstrasjon av hvordan nettkurset fungerer:

Veien inn (minvei.no)

Det rapporteres inntil fem timer i uken for deg som ønsker en bekreftelse på deltakelse. Nettkurs kan ikke kombineres med dagkurs for deg som har rett og plikt til norskopplæring.

Vi tar inn nye deltakere til nettkurset hele skoleåret. Det kan ta inntil to uker før du får tilgang til kurset. Søker du etter 1. mai, får du tilgang til kurset fra uke 35 (28. august).  Meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet:

Påmelding: Nettkurs

Vidunderlig er språket som skaper bro fra ett menneske til et annet menneske.
Odd-Inge Schröder

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre kurs

Voksenopplæringssenteret