To kvinner jobber sammen på nettkurs

Nettkurs er en fleksibel løsning for deg som ikke ønsker eller har mulighet til å delta i undervisning til faste tider.

Nettkurs

Nivå
A1, A2, B1, B2 eller C1
Inntakskriterier
Motivasjon og evne til å jobbe selvstendig. Litt erfaring med å bruke PC.
Start
Hver uke hele skoleåret.
Slutt
16. juni 2023
Antall timer
Du kan jobbe så mye du vil, men det registreres inntil fem timer per uke for deg som trenger bekreftelse på antall timer.
Pris
475 ,- per uke. Tillegg: Kr 500, - for lisens for digitale ressurser uansett antall uker.
Ferie uten retting fra lærer
Høst- og vinterferie samt påskeferie. Du betaler ikke for disse ukene, men kan jobbe med kurset.

På et nettkurs arbeider du selvstendig - når du vil og så mye du vil. Denne måten å arbeide på gir deg fleksibilitet, men krever også selvdisiplin. Kurset er laget for PC, og du må ha litt erfaring med å bruke PC. 

Vi bruker en nettressurs med språknivåer fra nybegynner (A1) til høyere nivå (C1). Du får en egen lærer som retter tekstene dine, og du kan kommunisere skriftlig med læreren gjennom nettressursen. 

I nettkurset får du øve på

  • vokabular og uttale
  • grammatikk
  • å skrive ulike typer tekster
  • å lytte og lese

Det rapporteres inntil fem timer i uken for deg som ønsker en bekreftelse på deltakelse. Nettkurs kan ikke kombineres med dagkurs for deg som har rett og plikt til norskopplæring.

Vi tar inn nye deltakere til nettkurset hele skoleåret. Det kan ta inntil to uker før du får tilgang til kurset. Meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet:

Påmelding: Nettkurs

Vidunderlig er språket som skaper bro fra ett menneske til et annet menneske.
Odd-Inge Schröder

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre kurs

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50 (telefontid mandag - fredag: kl. 09.00. - 15.00)

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss