To kvinner på kveldskurs

Er du opptatt på dagtid, men kan studere på kveldstid? Ta norskkurs tilpasset ditt nivå to kvelder i uken.

Norskkurs kveld

Nivå
Noen ledige plasser på A1-nivå fra 4. april
Inntakskriterier
Fullført grunnskole. Norsknivå tilpasset mål for kursene.
Start
4. april 2024
Slutt
20. juni 2024
Antall timer nivå A1-B2
8 t per uke
Undervisningsdager
Tirsdag og torsdag fra kl. 17.00
Pris kursperiode
9 000,-. Du må kjøpe arbeidsbøker selv.
Oppsigelsestid etter kursstart
4 uker
Påmeldingsfrist
8. mars. Forbehold om ledige plasser

Det er kun plass på nivå A1 fra 4. april. Klasser på flere nivåer starter 19. august 2024.

Det er opplæring på Voksenopplæringssenteret to kvelder i uken, men du må også jobbe med oppgaver hjemme. Målet med kursene er å lære både skriftlig og muntlig norsk. I tillegg jobber du med lytte- og leseoppgaver. Hvor raskt du kommer til de ulike nivåene i norsk, kan avhenge av hvor mye du jobber hjemme og utdanningsbakgrunnen din.

Du bør disponere egen PC.

Undervisningssted: Otto Sverdrups plass 4, Sandvika.  Vi har også kveldskurs med undervisning på Teams om du er klar for norskprøve B2 i juni. Se under for mer informasjon.

Påmelding: Norskkurs kveld 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre kurs

Voksenopplæringssenteret

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Undervisning i Sandvika:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Undervisning på Rud:

Baker Østbys vei 14,
1351 Rud

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. E-post: voks@baerum.kommune.no