To kvinner på kveldskurs

Er du opptatt på dagtid, men kan studere på kveldstid? Voksenopplæringssenteret har norskkurs to kvelder i uken.

Norskkurs kveld

Nivå
A1-B2
Inntakskriterier
Minumum fullført grunnskole. Norsknivå tilpasset mål for kursene.
Start
19. august 2024
Slutt
18. desember 2024
Antall timer pr uke
8 t per uke
Undervisningsdager
Mandag og onsdag kl. 17.00-20.15
Pris
14 000,-. Du må kjøpe arbeidsbøker selv.
Oppsigelsestid etter kursstart
4 uker
Påmeldingsfrist
7. juni 2024

Det er opplæring på Voksenopplæringssenteret to kvelder i uken, men du må også jobbe med oppgaver hjemme. Målet med kursene er å lære både skriftlig og muntlig norsk. I tillegg jobber du med lytte- og leseoppgaver. Hvor raskt du kommer til de ulike nivåene i norsk, kan avhenge av hvor mye du jobber hjemme og utdanningsbakgrunnen din. Kursene krever egeninnsats.

Du bør disponere egen PC eller nettbrett.

Undervisningssted: Otto Sverdrups plass 4, Sandvika.  Vi har også kveldskurs med undervisning på Teams. Se under for mer informasjon.

Påmelding: Norskkurs kveld 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre kurs

Voksenopplæringssenteret

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.