Kvinne deltar på kurs via Teams

Digitalt norskkurs på Teams to kvelder i uken er perfekt for deg som er opptatt på dagtid og som ikke kan møte opp på skolen.

Digitale kveldskurs

Nivå
Start mot B1/Start mot B2. Forbehold om ledig plass/nok deltakere til alle nivåer
Inntakskriterier
Norsknivå tilpasset mål for kurset. Grunnleggende datakompetanse. Egen PC/nettbrett.
Start
22. august 2023
Slutt
21. desember 2023
Antall timer
6 t per uke
Pris
10 000,-
Klar for norskprøve B2
Forberedelse til norskprøven B2 i desember
Start
21. august 2023
Slutt
30. november 2023
Antall timer
6 t per uke
Pris
8 300,-
Undervisningsdager begge kurs
Mandag og onsdag på Teams, kl. 17.00 - 19.30
Påmeldingsfrist alle kurs
28. juni 2023
Oppsigelsestid etter kursstart
4 uker

Sett av to kvelder i uken og få norskundervisning med lærer og samtaler med andre studenter hjem der du bor. For å nå målene dine bør du også jobbe med oppgaver selv.

Vi har et eget kurs for deg som ønsker å jobbe med de siste forberedelsene mot norskprøve B2. Kryss av på søknadsskjema hvilket kurs du ønsker og som du mener du er kvalifisert for.

I søknaden blir du bedt om å skrive en tekst. Husk at du må skrive den helt alene, uten hjelpemidler, slik at vi kan finne det kurset som er best for deg.

Kurset inneholder:

  • Tilgang til et virtuelt klasserom via Teams
  • Kompetente norsklærere som underviser og gir deg arbeidsoppgaver, retter innleveringer og forbereder deg til norskprøven
  • Digital tilgang til lærebok (God i norsk 2 (B1)/God i norsk 3 (B2)) og øvingsressurser
  • Leseoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Uttaletrening
  • Samtaletrening

Digitalt kveldskurs på Teams gir meg mer fleksibilitet. Jeg kan også snakke med de andre deltakerne, akkurat som i en vanlig klasse. Samtidig kan jeg bli med fra hvor som helst og trenger ikke å bruke tid på å reise. Elena, deltaker på digitalt kveldskurs

Påmelding: Digitalt norskkurs kveld

Vi har også kveldskurs med undervisning på skolen. Se under.

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre kurs

Annen informasjon