Kvinne deltar på kurs via Teams

Digitalt norskkurs på kveldstid er perfekt for deg som er opptatt på dagtid og som ikke kan møte opp på skolen.

Digitale kveldskurs

Nivå
B1 og B2. Forbehold om oppstart og ledig plass/nok deltakere.
Inntakskriterier
Norsknivå tilpasset mål for kurset. Grunnleggende datakompetanse. Egen PC/nettbrett.
Start
20. mars 2023
Slutt
22. juni 2023
Antall timer
6 t per uke
Pris
7 200,-
Nivå B2bc
Mot Norskprøven B2 i juni
Start
20. mars
Slutt
1. juni
Antall timer
6 t per uke
Pris
6 000,-
Undervisningsdager alle kurs på Teams
Tirsdag og torsdag på Teams, kl. 17.00 - 19.30
Påmeldingsfrist alle kurs
3. mars 2023

Sett av to kvelder i uken og få norskundervisning med lærer og samtaler med andre studenter hjem der du bor. I tillegg bør du jobbe med oppgaver selv.

Innhold i kurset:

  • Tilgang til et virtuelt klasserom via Teams.
  • Kompetente norsklærere som underviser og gir deg arbeidsoppgaver, retter innleveringer og forbereder deg til norskprøven.
  • Digital tilgang til lærebok (God i norsk 2 (B1)/God i norsk 3 (B2)) og øvingsressurser.
  • Leseoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Uttaletrening
  • Samtaletrening

Digitalt kveldskurs på Teams gir meg mer fleksibilitet. Jeg kan også snakke med de andre deltakerne, akkurat som i en vanlig klasse. Samtidig kan jeg bli med fra hvor som helst og trenger ikke å bruke tid på å reise. Elena, deltaker på digitalt kveldskurs

Påmelding: Digitalt norskkurs kveld

Vi har også kveldskurs med undervisning på skolen. Se under.

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre kurs