Kvinne deltar på kurs via Teams

Digitalt norskkurs på Teams to kvelder i uken er perfekt for deg som er opptatt på dagtid og som ikke kan møte opp på skolen.

Digitale kveldskurs

A2-B2(a)
Klasser settes opp etter etterspørsel
Start
19. august 2024
Slutt
18. desember 2024
Pris A2-B2(a)
10 600,-
KLAR FOR NORSKPRØVE B2
Forberedelse til norskprøven B2 i desember
Start
19. august 2024
Slutt
27. november 2024
Pris
8 800,-
Undervisningsdager alle kurs
Mandag og onsdag på Teams, kl. 17.00 - 19.30
Inntakskriterier
Norsknivå som passer til kurset. Disponere egen PC/nettbrett.
Oppsigelsestid etter kursstart
4 uker

Sett av to kvelder i uken og få norskundervisning med lærer og samtaler med andre studenter hjem der du bor. For å nå målene dine bør du også jobbe med oppgaver selv.

Vi har et eget kurs for deg som ønsker å jobbe med de siste forberedelsene mot norskprøve B2. Kryss av på søknadsskjema hvilket kurs du ønsker og som du mener du er kvalifisert for.

I søknaden blir du bedt om å skrive en tekst. Husk at du må skrive den helt alene, uten hjelpemidler, slik at vi kan finne det kurset som er best for deg. Vi tar forbehold om at det blir nok søkere til de ulike nivåene. Du blir kontaktet så fort søknadsfristen er ute.

Kurset inneholder:

  • Tilgang til et virtuelt klasserom via Teams
  • Kompetente norsklærere som underviser og gir deg arbeidsoppgaver, retter innleveringer og forbereder deg til norskprøven
  • Digital tilgang til lærebok (God i norsk 2 (B1)/God i norsk 3 (B2)) og øvingsressurser
  • Leseoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Uttaletrening
  • Samtaletrening

Digitalt kveldskurs på Teams gir meg mer fleksibilitet. Jeg trenger ikke bruke tid på å reise og kan sitte hvor som helst. Jeg kan snakke med de andre deltakerne, akkurat som i en vanlig klasse. Elena, deltaker på digitalt kveldskurs

Påmelding: Digitalt norskkurs kveld

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Vi har også kveldskurs med undervisning på skolen. Se under.

Andre kurs

Annen informasjon