Statsborgerprøven

Statsborgerprøven er en digital prøve som varer i maksimalt 60 minutter.

Informasjon om statsborgerprøven

Nyttige lenker
statsborgerprøven.no

Du får 32 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 24 riktige svar for å bestå prøven. Prøven er på norsk.

Mer informasjon og påmelding til prøven:

Påmelding

Påmeldingen er bindende. Det betyr at du må betale for prøven selv om du ikke kommer til prøven. Er du syk, må du ha dokumentasjon fra lege.

Tilrettelegging av prøven

Hvis ikke du har gode nok leseferdigheter, kan du søke om å ta prøven muntlig. Du må søke om å ta prøven muntlig innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven.

Kandidater med for eksempel dysleksi, talevansker, traumeproblematikk eller synshemminger kan også ha rett til tilrettelegging av prøven. Da må du søke om dette senest tre virkedager etter at du har meldt deg opp. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging.

Søknad om tilrettelegging sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Ved fravær på en prøve vil dette bli registrert som ”ikke møtt” og gjelder som et prøveforsøk. Kandidater som får denne prøven gratis, må derfor betale for neste forsøk. Om du betaler for prøven, får du ikke pengene tilbake uten gyldig dokumentasjon.

Ved gyldig fravær sendes sykemelding til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Fristen for å sende inn dokumentasjon er 7 dager etter prøvedato

Du kan ikke klage på resultatet på prøven. Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.

Klagen sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Du får ikke vite resultatet før du får prøvebeviset. Prøvebeviset blir sendt deg per post innen to uker etter at du tok prøven.

samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til statsborgerprøven.

Gode tips om prøven

Prøver

Voksenopplæringssenteret