Samfunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven arrangeres fire ganger i året. Prøven skal avslutte opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap. Det er en digital prøve som varer i maksimalt 60 minutter.

Informasjon om samfunnskunnskapsprøven

Nyttige lenker
www.samfunnskunnskapsprøven.no

Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven. Prøven skal være på et språk du forstår godt, og du velger selv språk når du skal ta prøven.

Prøven

Prøven arrangeres fire ganger i året. I 2021 arrangeres prøven i mars, mai, september og november eller desember.

Påmelding til prøven

Påmelding 

Tilrettelegging av prøven

Hvis ikke du har gode nok leseferdigheter, kan du søke om å ta prøven muntlig. Du må søke om å ta prøven muntlig innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven.

Kandidater med for eksempel dysleksi, talevansker, traumeproblematikk eller synshemminger kan også ha rett til tilrettelegging av prøven. Da må du søke om dette senest tre virkedager etter at du har meldt deg opp. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging.

Søknad om tilrettelegging sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Påmeldingsbekreftelse:

Du vil motta en SMS kort tid etter at du har sendt inn påmeldingsskjemaet. Der får du enten informasjon om kurset du er påmeldt, eller kun en bekreftelse på mottatt påmelding hvis vi ikke har et kurs å tilby deg med en gang. Brev med informasjon om kurset mottar du 2 uker før kursstart.

Hvordan melder jeg meg av kurs?

Det er viktig at du melder deg av innen rimelig tid FØR kursstart. Ved avmelding (uansett kurssted) må du sende en e-post til: voks@baerum.kommune.no

Husk at hvis du melder deg av ETTER kursstart, må du selv melde deg opp til nytt kurs og betale for nytt kurs. Dette gjelder for deltakere med status "plikt" og "rett og plikt".

Sykdom

Ved sykdom er kun dokumentasjon fra lege godkjent som gyldig fravær. Ved dokumentert gyldig fravær, vil du automatisk få nytt tilbud om kurs fra skolen. Husk at hvis du ikke kan dokumentere fravær fra kurs, må du selv melde deg opp til nytt kurs og betale for nytt kurs. Dette gjelder for deltakere med status "plikt" og "rett og plikt".

Krav til bestått prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven

Storting og regjering har innført nye regler for søkere til permanent opphold og statsborgerskap. Krav til dokumentert samfunnskunnskap og språknivå er noe av det som kreves for å søke. Det vil si du må bestå prøve i samfunnskunnskap eller den nye statsborgerprøven og bestå norskprøve A1 eller A2. 

Les mer om hvilke krav som gjelder deg på UDI sine hjemmesider i lenken under:

Mer informasjon om krav til ulike oppholdstillatelser finner du på UDI sine nettsider 

Ved fravær på en prøve vil dette bli registrert som ”ikke møtt” og regnet som et prøveforsøk. Kandidater som får denne prøven gratis, må derfor betale for neste forsøk. 

Fristen for å sende inn dokumentasjon er 7 dager etter prøvedato.

Ved gyldig fravær sendes sykemelding til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

 

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.

Klagen sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Du får ikke vite resultatet før du får prøvebeviset. Prøvebeviset blir sendt deg per post innen to uker etter at du tok prøven.

samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til faget.

Gode tips om prøven

Prøver

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss