Samfunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven er en digital prøve som varer i maksimalt 60 minutter.

Informasjon om samfunnskunnskapsprøven

Nyttige lenker
www.samfunnskunnskapsproven.no

Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven. Prøven skal være på et språk du forstår godt, og du velger selv språk når du skal ta prøven.

Påmelding til prøven

Påmelding til prøven er bindende. Det betyr at du må betale selv om du ikke kommer. Er du syk, må du ha dokumentasjon fra lege.

Påmelding og dato for prøven finner du på samfunnskunnskapsprøven.no

Tilrettelegging av prøven

Hvis ikke du har gode nok leseferdigheter, kan du søke om å ta prøven muntlig. Du må søke om å ta prøven muntlig innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven.

Kandidater med for eksempel dysleksi, talevansker, traumeproblematikk eller synshemminger kan også ha rett til tilrettelegging av prøven. Da må du søke om dette senest tre virkedager etter at du har meldt deg opp. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging.

Søknad om tilrettelegging sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Påmelding til prøvene er bindende. Fravær på en prøve blir registrert som ”ikke møtt” og gjelder som et prøveforsøk. Kandidater som får denne prøven gratis, må derfor betale for neste forsøk. De som betaler for prøven, får ikke pengene tilbake uten gyldig dokumentasjon.

Fristen for å sende inn dokumentasjon er 7 dager etter prøvedato.

Ved gyldig fravær sendes sykemelding til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

 

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.

Klagen sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Du får ikke vite resultatet før du får prøvebeviset. Prøvebeviset blir sendt deg per post innen to uker etter at du tok prøven.

samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til faget.

Gode tips om prøven

Prøver

Voksenopplæringssenteret