Ahmad Hussein

Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres fire ganger i året. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven.

Informasjon om norskprøven

Nyttige lenker
www.norskprøven.no

Norskprøven dokumenterer deltakerens norsknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen er en digital prøve. Den består av delprøvene les, lytt og skriv.

På Kompetanse Norge sine nettsider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver. 

Personer med en oppholdstillatelse som gir "rett og plikt" til opplæring etter 1. september 2013, skal avslutte opplæringen med en prøve.  Alle deltakere med "rett og plikt" til norsk og samfunnskunnskap har ett gratis forsøk på muntlig prøve og ett gratis forsøk på skriftlig prøve. Rett og plikt-deltakere som har tatt norskprøven tidligere, må selv betale for prøven. Deltakere med "plikt" og andre betalingsdeltakere må betale en prøveavgift per prøve. Det er også mulig å ta opp igjen en delprøve (les, lytt eller skriv) dersom du ønsker å forbedre resultatet på delprøven. Dette må du selv betale for. 

Prøven

Prøven arrangeres fire ganger i året. I 2021 arrangeres prøven i mars, mai, september og november eller desember.

Påmelding til prøven

Påmelding

Tilrettelegging av prøven

Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du sende en skriftlig søknad om tilrettelegging senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven. 

Søknad om tilrettelegging sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Ved fravær på en prøve vil dette bli registrert som ”ikke møtt” og regnet som et prøveforsøk. Kandidater som får denne prøven gratis, må derfor betale for neste forsøk.

Ved gyldig fravær sendes sykemelding til:
Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret
PB 700,
1304 Sandvika

Fristen for å sende inn dokumentasjon er 7 dager etter prøvedato.

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Klagefrist er tre uker etter at du tok prøven.

Klagen sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat.

Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve. Klagefrist er tre uker etter at du fikk prøveresultatet.

Klagen sendes til:

Kompetanse Norge

Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Du kan få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Du kan få resultatene: Under A1, A1, A2, B1 og B2.

Du får ikke vite resultatene dine før prøvebeviset kommer i posten. Prøvebeviset blir sendt i posten cirka seks uker etter at du tok prøven.

Det kan ta noen dagers postgang før du får det i posten.
Prøvebeviset viser resultatet ditt. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset.

Hvis du har tatt prøven før og ikke har forbedret resultatet ditt, er det det forrige resultatet som står på prøvebeviset. 

Gode tips om prøven

Prøver

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50 (telefontid mandag - fredag: kl. 09.00. - 15.00)

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss