Ahmad Hussein

Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres fire ganger i året. HK-dir (direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) er ansvarlig for innholdet i prøven.

Informasjon om norskprøven

Nyttige lenker
www.norskprøven.no

Norskprøven dokumenterer norsknivået ditt etter det europeiske rammeverket (A1 - B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen er en digital prøve. Den består av delprøvene les, lytt og skriv.

På HK-dir sine nettsider finner du informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver. 

Personer med en oppholdstillatelse som gir "rett og plikt" til opplæring etter 1. september 2013, skal avslutte opplæringen med en prøve.  Alle deltakere med "rett og plikt" til norsk og samfunnskunnskap har ett gratis forsøk på muntlig prøve og ett gratis forsøk på skriftlig prøve. Rett og plikt-deltakere som har tatt norskprøven tidligere, må selv betale for prøven.

Deltakere med "plikt" og andre betalingsdeltakere må betale for å ta prøvene. Det er også mulig å ta en delprøve (les, lytt eller skriv) på nytt, dersom du ønsker å få et bedre resultatet på delprøven. Dette må du selv betale for. 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Påmelding til prøven

Påmelding til prøven er bindende. Det betyr at du må betale for prøven selv om du ikke kommer. Er du syk, må du ha dokumentasjon fra lege.

Påmelding

Tilrettelegging av prøven

Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du sende en skriftlig søknad om tilrettelegging senest tre arbeidsdager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må skrive hva slags tilrettelegging du trenger, og du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Dette må du sammen med søknaden. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven. 

Send søknad om tilrettelegging til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Ved fravær på en prøve vil dette bli registrert som ”ikke møtt” og gjelder som et prøveforsøk. Kandidater som får denne prøven gratis, må derfor betale for neste forsøk. Om du betaler for prøven, får du ikke pengene tilbake uten gyldig dokumentasjon.

Ved gyldig fravær sendes sykemelding til:
Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret
PB 700,
1304 Sandvika

Fristen for å sende inn dokumentasjon er 7 dager etter prøvedato.

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Klagefrist er tre uker etter at du tok prøven.

Klagen sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat.

Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve. Klagefrist er tre uker etter at du fikk prøveresultatet.

Klagen sendes til:

Kompetanse Norge

Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Du kan få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Du kan få resultatene: Under A1, A1, A2, B1 og B2.

Du får ikke vite resultatene dine før prøvebeviset kommer i posten. Prøvebeviset blir sendt i posten cirka seks uker etter at du tok prøven.

Det kan ta noen dagers postgang før du får det i posten.
Prøvebeviset viser resultatet ditt. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset.

Hvis du har tatt prøven før og ikke har forbedret resultatet ditt, er det det forrige resultatet som står på prøvebeviset. 

Gode tips om prøven

Prøver

Voksenopplæringssenteret