Voksenopplæringssenteret - snakke i boks

Voksenopplæringssenteret har spesialister på flere områder innen språk- og kommunikasjonsvansker. Vi har logopeder og spesialpedagoger som kan gi opplæring og opptrening etter skade eller sykdom.

Kontakt oss

Voksenopplæringssenteret Bærum kommune, avdeling for logopedi og spesialpedagogikk
Postboks 700, 1304 Sandvika
Besøksadresse
Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika
E-post
voks@baerum.kommune.no
Telefon
97519883

Har du for eksempel hatt hjerneslag og opplever vansker med språk, kommunikasjon og/eller vansker med syn? Har du kjent utfordringer med stamming eller løpsk tale? Har du problemer med stemmen din? Har du andre språk- og kommunikasjonsvansker? Da kan det hende at du kan få hjelp hos oss.

Vi har kompetanse på disse områdene:

  • Afasi
  • Synsvansker etter sykdom eller skade
  • Dysartri
  • Svelgevansker
  • Stemmevansker
  • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • Uttalevansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Andre språk- og kommunikasjonsvansker
  • Behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

Vårt tilbud inkluderer kartlegging, evaluering, undervisning og veiledning. Du kan få tilbud om enetimer eller gruppetimer der dette er hensiktsmessig.  

Henvisning med dokumentasjon fra fastlege, legespesialist eller sykehus kan sendes oss. Henvisningsskjema (PDF) 

Voksenopplæringssenteret

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.