Voksenopplæringssenteret - snakke i boks

Voksenopplæringssenteret har spesialister på flere områder. Vi har logopeder og spesialpedagoger som kan gi opplæring og opptrening etter skade eller sykdom.

Har du for eksempel hatt hjerneslag og opplever vansker med språk, kommunikasjon og/eller vansker med syn? Har du kjent utfordringer med stamming eller løpsk tale? Har du problemer med stemmen din? Har du andre språk- og kommunikasjonsvansker? Da kan det hende at du kan få hjelp hos oss.

Vi har kompetanse innenfor følgende områder:

  • Afasi
  • Synsvansker etter sykdom eller skade
  • Dysartri
  • Svelgevansker
  • Stemmevansker
  • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • Uttalevansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Andre språk og kommunikasjonsvansker
  • Behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

Vårt tilbud inkluderer kartlegging, evaluering, undervisning og veiledning. Du kan få tilbud om enetimer eller gruppetimer der dette er hensiktsmessig.  

Henvisning med dokumentasjon fra fastlege, legespesialist eller sykehus kan sendes oss. Henvisningsskjema (PDF) 

Postadresse

Bærum kommune Voksenopplæring
Avdeling for logopedi og spesialpedagogikk
1304 Sandvika

Du kan også kontakte oss på e-post: voks@baerum.kommune.no
Merk e-post med: Spesialavdeling

Tlf: 67 50 66 71 / 95 36 97 42. Sentralbord: 67 50 67 50

Voksenopplæringssenteret

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Undervisning i Sandvika:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Undervisning på Rud:

Baker Østbys vei 14,
1351 Rud

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. E-post: voks@baerum.kommune.no