Voksenopplæringssenteret - snakke i boks

Voksenopplæringssenteret har en spesialavdeling som gir tilbud om spesialundervisning for voksne etter sykdom eller skade. Våre logopeder og spesialpedagoger tilpasser opplæringen til den enkelte, individuelt eller i grupper.

Spesialområder

Voksenopplæringssenteret har spesialister på flere områder innenfor spesialundervisning. I oversikten under vises våre kompetanseområder. Vi kartlegger hver enkelt og lager en individuell plan.

Ta kontakt med oss på telefon 67 50 67 50, eller fyll ut henvisningsskjema i linken under.

Påmeldingsskjema (PDF)

 

Vi tilbyr undervisning til personer med:

  • afasi
  • dysartri
  • svelgevansker
  • stamming
  • stemmevansker
  • lese- og skrivevansker
  • nevrologiske sykdommer
  • andre språk- og kommunikasjonsvansker
  • synsvansker etter sykdom eller skade

 

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss