Fra skoleåret 2024/25 erstattes grunnskole for voksne av forberedende opplæring for voksne (FOV). FOV er for deg som trenger opplæring på nivået under videregående opplæring og som ikke er kvalifisert for videregående opplæring.

Hva er forberedende opplæring for voksne (FOV)?

FOV erstatter det som før het grunnskole for voksne. Fagopplæringen er organisert i moduler. Det er fire moduler i hvert fag i tillegg til en grunnmodul for deg som trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring før du kan starte på den første fagmodulen. Du får et bevis på hver modul du har fullført.

Når du har fullført FOV får du et vitnemål som du kan bruke til å søke på videregående skole. 

For å bestemme hvilken modul du skal starte på, må du først ta en inntakstest. Om det passer med skolens timeplan, kan det hende du får fag på forskjellige moduler (nivåer). Det er også mulig å ta FOV på deltid og bare følge ett eller noen få fag. Dette kan være fint om du jobber ved siden av skolen. Du må følge opplæringen etter den timeplanen du får fra skolen. Om du jobber ved siden av skolen, må du huske på at det vil ta lengre tid å fullføre FOV.

Læreplanen er spesielt utviklet for voksne og minoritetsspråklige deltakere.

Det gis opplæring i:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag


Hvordan søker du plass på forberedende opplæring for voksne (FOV)?

Skolen har to inntakstester hvert skoleår. Resultatet på testen bestemmer hvilken modul (hvilket nivå) du kan begynne på i de ulike fagene. 

Går du allerede på norskkurs på Voksenopplæringssenteret, må du først snakke med rådgiveren din, læreren din og karriereveileder. Deres anbefaling og norsknivået ditt vil bestemme om du kan melde deg til inntakstesten.

 1. Du må først søke om å ta inntakstesten. Husk å registrere navn, adresse, elevnummer/ fødselsdato og mobilnummer på søknadsskjema.
 2. Når du er påmeldt til test, vil du få en sms en uke før testen om når og hvor du skal møte.
 3. Etter testen må du ha en obligatorisk veiledningssamtale med studieveileder. Dette får du beskjed den dagen du har test og på sms.
 4.  I veiledningssamtalen får du informasjon om hvilken modul faglærerne anbefaler for deg.
 5. Du blir anbefalt enten grunnmodul, modul 1, modul 2, modul 3 eller modul 4.
 6.  Så må du også fylle ut søknadsskjema for å starte på FOV. Dette skal du gjøre sammen med karriereveilder.
 7.  Du får informasjon om hvor du skal møte og når du skal starte på FOV.

Du må gi beskjed til skolen før skolestart om du ikke vil ta imot skoleplassen.

Inntakstest for FOV våren 2024

Inntakstesten gjennomføres tirsdag 2. april og onsdag 3. april. Det er viktig at du har med gyldig legitimasjon når du skal ta prøven. 

Påmelding åpner 6. mars og stenger 19. mars 2024. 

Adresse:

Grunnskolen har undervisning i Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups plass 4 i Sandvika. 

Har du spørsmål om grunnskole?

Ring avdelingsleder på telefon 93 28 95 52 torsdager kl. 12.00-13.00.

Annen informasjon

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp:

 • Mandag-torsdag: klokken 13.00-14.00. 
 • Fredag: stengt. 

Møt oss i 4. etasje.