Vokenopplæringssenteret - Grunnskoletilbud

Grunnskoleopplæring for voksne er et tilbud for deg som ikke er kvalifisert for videregående opplæring og som har som mål å få vitnemål fra grunnskole.

Fag i grunnskoleopplæringen:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Det siste året avlegger du skriftlig og muntlig eksamen på 10.klassenivå og du får vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne. Vitnemålet (standpunktkarakterer og eksamensresultater) brukes som grunnlag for å søke videregående skole. Grunnskoleopplæring for voksne arrangeres av Bærum kommune Voksenopplæringssenteret.

Les mer om vårt grunnskoletilbud i boksene under. 

Adresse: Grunnskolen har undervisning i Baker Østbys vei 14, 1351 Rud

Våre tilbud

Kontakt

Voksenopplæringssenteret

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50

Besøksadresse grunnskoleavdelingen:

Baker Østbys vei 14,
1351 Rud
Telefon: 67 50 98 61 / 67 50 67 50
E-post: voks.grunnskole@baerum.kommune.no

Besøksadresse kombinasjonsklassen:

Rud Videregående skole
Hauger skolevei 15
1309 Rud

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika