Om Regnskapsenheten

Regnskapsenheten ivaretar på vegne av kommunedirektøren det overordnede ansvaret for regnskapsføring i Bærum kommune. Enheten gir videre veiledning og følger opp kommunens tjenestesteder for oppgaver innen regnskapsområdet.
Tjenesteleder for Regnskapsenheten er også kommunens regnskapssjef.

Regnskapsenhetens hovedoppgaver

Betalingsformidling

Regnskapsenheten behandler alle innbetalinger og utfører alle utbetalinger fra kommunen med unntak av lønnsutbetalinger og utbetalinger fra NAV kommune.

Merverdiavgift

Regnskapsenheten har ansvaret for innrapportering av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon til Skatteetaten for alle kommunens tjenestesteder. Regnskapsenheten er kommunens kompetansesenter for spørsmål/problemstillinger knyttet til merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon.

Årsregnskapet

Regnskapsenheten har ansvaret for å avlegge årsregnskap med noter.

Veiledning, støtte og opplæring

Regnskapsenheten har rollen som veileder og støttespiller innen fagområdet regnskap internt i kommunen.