Bærum kommune har hovedbankavtale med DNB. Hovedbankkontoen til Bærum kommune er 1503.27.78000. Ved innbetaling til hovedbankkonto, vennligst merk betalingen med hva betalingen gjelder.

Hovedbankkontoen skal ikke benyttes til betaling av faktura fra kommunen. Fakturaer som sendes ut fra kommunen vil inneholde aktuelt bankkontonummer og korrekt KID-nummer som skal benyttes.

Er du i tvil om korrekt kontonummer, ta kontakt på telefon 67 50 40 50 eller per e-post til faktura@baerum.kommune.no.

Alle driftsoppgaver knyttet til bankavtalen ivaretas av Regnskapsenheten.