Fakturaer til Bærum kommune skal sendes i Elektronisk Handelsformat (EHF).

Det er viktig med god merking av fakturaen, og vi henstiller leverandører til å legge ved vedlegg til fakturaen dersom dette foreligger.

Viktig ved sending av EHF-faktura til Bærum kommune:

  • Organisasjonsnummer 935 478 715 skal alltid benyttes.
  • Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse påføres et femsifret nummer (ansvarsnummer) som angir det kostnadssted/tjenestested som er mottaker av fakturaen.
  • Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et ordrenummer som begynner med BK. Dersom gyldig ordrenummer ikke foreligger, skal feltet være tomt.