Carpe diem cafe Carpe diem - inngang Carpe diem - atriumshage Carpe diem - gapahuk Carpe diem - gate Carpe diem - perspektiv Carpe diem - torget

Målsettingen er å etablere et bygningskompleks hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Bo- og behandlingsenter
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
3. kvartal 2018
Innflytning
3. kvartal 2020
BTA
ca. 17 000m2
Kostnadsramme
735,5mill.
Kontrahert entreprenør
HENT AS
Miljøtiltak
Passivhus-standard og fossilfri byggeplass

På kommunens tomt i Dønskiveien 45 planlegges etablering av et nytt bo- og behandlingssenter for personer med demens med 158 plasser inspirert av De Hogeweyk demenslandsby i Nederland.

Anlegget vil ha gode uteområder for brukergruppen. Målsettingen er å etablere et bygningskompleks hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet.

Tilrettelagte bygninger og uterom vil vi gi beboerne mulighet for økt aktivitet og mestring, her skal beboerne få vandre fritt i hele anlegget uten stengte dører. Det legges opp til to ulike «omsorgsnivåer»; 136 boenheter i bofellesskap og 22 ordinære demensplasser.

Beboerne i bofellesskapet skal leve et alminnelig liv med en hjemlighet de er vant til fra tidligere, i boliger med 8 beboere. De 22 forsterkede plassene skal ivareta beboerne når de ikke lenger har utbytte av bofellesskapet og fellesfunksjoner som cafe, grendehus, trim og annen aktivitet.

Carpe Diem demenslandsbyvideo

Dette er et pilotprosjekt hvor anlegget skal gi svar på om dette er måten det skal bygges på i fremtiden for å oppnå bedre og mer effektiv drift av omsorgstjenestene, og samtidig ta høyde for den veksten som kommer innen demensomsorgen.

Byggeplasskamera

Byggekamera

Arbeidene med å reise hovedkonstruksjonene i alle byggene pågår nå for fullt.  Det leveres prefabrikkerte stål og betongdekker.

Fasader er også prefabrikkert på fabrikk i Norge og kommer ferdig med vinduer og kledning.

Alle byggene vil være ferdig oppsatt i løpet av oktober 2019.  Detaljering utvendig vil fortsette høsten 2019.

Første del av utomhusarbeider vil foregå høsten 2019, og sluttføres med beplanting og detaljer vår/sommer 2020 .

Innredningsarbeider med innvendig skillevegger rørlegger, ventilasjon og elektroarbeider har startet på de første byggene og vil fortsette høsten 2019 til våren 2020 etterhvert som de forskjellige byggene i landsbyen blir reist. 

Ferdigstillelse

 1. 3. kvartal 2010 Konsept
 2. 3. kvartal 2016 Planlegging
 3. 2. kvartal 2018 Gjennomføring
 4. april 2019 Grunn og betongarbeider er ferdigstilt i april 2019
 5. juni 2019 Betongelementer og stålarbeider ferdigstilles juni 2019
 6. juni 2019 Fasade og takarbeider bygg A2
 7. juni 2019 Fasade og takarbeider bygg A3 A4 A5
 8. august 2019 Fasade og takarbeider bygg A1
 9. oktober 2019 Fasade og takarbeider bygg B og Bygg C
 10. Ferdigstilles november 2019 Innredningsarbeider har startet opp i bygg A2,A3, A4 , A5.
 11. 03.04.2020 Planlagt ferdigstillelse og overtagelse av arbeidene
 12. juni 2020 Utomhusarbeider planlegges ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Dønskiveien 45
1346 Gjettum

Relevante prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner