Bærum kommune ønsker å styrke grunnlaget for skapende og utøvende kunst, og videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø for utøvende kunstnere i kommunen. Vi har derfor atelierer til utleie til aktive billedkunstnere, kunsthåndverkere, brukskunstnere og relaterte kreative næringer på Gyssestad gård, Sandviksveien 221, 1341 Slependen.

Gyssestad

Mer om eiendommen

Tunet etter Gyssestad gård troner vakkert over E18 på en høyde mellom Slependen og Sandvika. Gyssestad var en staselig gård, opprinnelig fra ca. 1870-tallet. Hovedbygning er på netto ca. 850 kvm.

Det er tilsammen 23 atelier over to etasjer, varierende fra ca. 11 kvm til ca. 30 kvm. Hver etasje har spise-/møterom med kjøkkenfasiliteter. I tillegg er det felles møterom i underetasjen.

Det er kort vei til offentlig kommunikasjon med buss i Sandviksveien hvor linje 265 og 270 har stoppested og det er flere p-plasser på eiendommen. Det vil ikke være mulig å leie eksklusive p-plasser.

Kriterier

Innkomne søknader prioriteres primært etter følgende kriterier:

 • Yrkesaktive kunstnere
 • Aktivitet - lokalene skal brukes til produksjon
 • Kunstnerisk praksis i forhold til byggets egnethet
 • Bostedsadresse Bærum vil prioriteres
 • Søkere må legge ved CV

Begrensninger

Det vil være begrensninger på hvilke typer kunstnerisk praksis som kan bedrives i bygget av hensyn til brannkrav og andre leietakere. Aktiviteter som krever særlige tilpasninger i forhold til brannsikring, støy, avgasser, med mer, vil ikke kunne tildeles plass.

Lokaler til leie

 • Antall rom totalt: 23
 • Rommene varierer i størrelse fra ca. 9 kvm til ca. 25 kvm. Leie per kvm er 1 250 kr per år. Leien faktureres eksklusiv merverdiavgift. Leien inkluderer oppvarming, strøm og bruk av fellesarealer.
 • Fasiliteter: Felles kjøkken, møterom, terrasse/hage.
 • Leietid: 3 år med gjensidig oppsigelsesmulighet i leieperioden med 6 måneders oppsigelsestid.
 • Renhold av fellesarealer organiseres blant leietakerne etter intern organisering.
 • Det kreves ikke depositum.

Ett av rommene med areal på ca. 15 kvm vil leies ut gratis for kunstner som påtar seg ansvar som koordinator på bygget og kontaktperson overfor kommunens Eiendomsavdeling og Kulturavdeling.

Her vil oppgaver som organisering av renhold, kjøkken og innkjøp av toalettsaker, med mer, inngå i tillegg til å være kontaktperson mot utleier. Interesse for å påta seg denne oppgaven angis i søknad.

Gyssestad gård i høstfarger Gyssestad gård i høstfarger bilde tatt på framsiden

Spørsmål kan rettes til Bærum kommune ved Ellen Fodstad, mobil: 41 41 67 06, e-post: ellen.fodstad@baerum.kommune.no eller Marit Voldseth, mobil: 99 79 01 94, e-post: marit.voldseth@baerum.kommune.no