Hovedbilde streaminginformasjon

Streaming må avtales god tid i forkant av arrangementet. Det kan være lurt med et kort teams-møte eller befaring for å avklare hva som ønskes for å slippe mye fram og tilbake med mailer.

Fakta streamingtilbud

Rom med streamingmulighet
Auditorium 101/102, M4 Sal 1, Konferanserom 220

Direktesending

Det er mulig å bestille tilgang til direktesending. Da avtales når det er ønskelig å starte sendingen og når man ønsker å avslutte denne. Da er det mulig å avtale senere start / stopp ved ønske om at ikke starten eller slutten av konferansen skal streames.

Link til sending vil bli sendt til kontaktperson god tid i forkant av direktesendingen. Dere er selv ansvarlige for deling av denne linken i forhold til antall potensielle seere. Hver person som benytter seg av linken blir registrert som seer som det da betales for i etterkant, uavhengig av hvor lenge personen ser på sendingen.

Det er også mulig å få tilgjengeliggjort presentasjoner og annen info i sendingen. Det forutsetter at vi får tilsendt disse filene senest dagen før arrangementet.

Tilgang til opptak i etterkant

Det er mulighet for tilgang til redigert/uredigert opptak i etterkant. Kan også bestilles uten å bestille direktesending. Dette avtales i forkant av arrangementet. Her er det også mulig å klargjøre opptaket med kapittelinndeling til ulike deler for enkelt å navigere til de ulike delene av streamen. Dette er mest aktuelt for store arrangementer med mange forelesere underveis eller mange ulike temaer. Det er også mulig å få tilgjengeliggjort presentasjoner og annen info i sendingen. Det forutsetter at vi får tilsendt disse filene senest dagen før arrangementet.

Hvis det er bestilt en tidsperiode for tilgang til opptak av sendingen så blir det sendt ut en ny link for tilgang til dette. Hver person som benytter seg av linken blir registrert som seer som det da betales for i etterkant, uavhengig av hvor lenge personen ser på sendingen. Når avtalt tidsperiode er ute vil opptaket ikke lenger være tilgjengelig.

Ved booking av rom, informer om ønske/behov for streaming. Vi avtaler da et møte/befaring for å avtale detaljer rundt streaming når rom med streaming er booket i orden. Enkle behov kan tas på mail.

Eksempler på prismodeller streaming:

Prismodellene omfatter en grunnpris + dekning av våre kostnader for lagring av video og nett trafikken som blir generert utifra antall seere som følger streamen når antall seere går over en viss grense. Hver seer genererer trafikk kostnader. Prisen dekker og baserer seg på at hver seer ser hele streamen. Det betyr at nøyaktige kostnader vil ikke bli mulig å forutsi før arrangement og avtalt visningstid for opptaket er fullført.

Eksempel 1:

3 timers direktesending med 50 seere og/eller 7 dagers tilgjengelig opptak med 100 seere i den perioden: (Med i standardpris: Kutter vekk unødvendig tid i start og på slutten av opptaket.)
Grunnpris + overskytende trafikk kostnader direktesending og/eller streaming av opptak grunnet mange seere.  Bare grunnpris ved opptil 65 seere i dette priseksempelet.

Eksempel 2:

3 timers direktesending med 150 seere og/eller 7 dagers tilgjengelig opptak med 200 seere i den perioden: (Med i standardpris: Kutter vekk unødvendig tid i start og på slutten av opptaket.)
Grunnpris + overskytende trafikk kostnader direktesending og/eller streaming av opptak grunnet mange seere.  Bare grunnpris ved opptil 65 seere i dette priseksempelet.

Eksempel 3:

6 timers direktesending med 150 seere og/eller 7 dagers tilgjengelig opptak med 200 seere i den perioden: (Med ønske om redigert kapittelinndeling)
Grunnpris + overskytende trafikk kostnader direktesending og/eller streaming av opptak grunnet mange seere.  Bare grunnpris ved opptil 32 seere i dette priseksempelet. Tilleggskostnad for redigering av opptak.

Eksempel 4:

6 timers direktesending med 50 seere og/eller 7 dagers tilgjengelig opptak med 100 seere i den perioden: (Med ønske om redigert kapittelinndeling). Grunnpris + overskytende trafikk kostnader direktesending og/eller streaming av opptak grunnet mange seere.  Bare grunnpris ved opptil 32 seere i dette priseksempelet. Tilleggskostnad for redigering av opptak.

Konkrete priser avtales direkte i møte med dere. Tar utgangspunkt i prismodellene over og avtalt tidsperiode for arrangement og opptak. Dere vil få tilsendt et skriftlig tilbud.

 

Rom med streamingmulighet