Fra 2. mai 2022 slutter Bærum kommune å ettersende brev på papir til virksomheter.

Virksomheter som ikke åpner brev i Altinn innen to dager, vil ikke lenger få ettersendt brev på papir etter 2. mai. Endringen gjelder ikke for privatpersoner. 

Endringen innebærer ikke at det blir slutt på papirpost fra Bærum kommune, men gjelder kun ved ettersending av brev. 

Endringen er i tråd med eForvaltningsforskriften.

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post

it-dokumentasjon@baerum.kommune.no