IMDi har bedt kommunene vurdere kapasiteten til å bosette flyktninger fra Ukraina med svarfrist 10. mars.

IMDi understreker at gitt den akutte situasjonen er det særlig viktig at kommunene vurderer kapasiteten til å kunne bosette flyktninger raskt og på kort varsel.

Bærum kommune sendte sitt svar til IMDi torsdag 10. mars.

- Bærum kommune ønsker å bidra i denne alvorlige situasjonen. Kommunen har kartlagt mulige boliger for bosetting av flyktninger fra Ukraina, og vi har gjort en vurdering av kapasiteten, sier kommunalsjef Grete Syrdal. 

Kartlegging av bosettingskapasitet

- Det er viktig å understreke at vårt svar til IMDi er basert på en kartlegging av boligkapasitet og ikke et vedtak om bosetting av antall flyktninger i kommunen. Et endelig vedtak må fattes etter en politisk prosess og basert på en formell anmodning fra  IMDi, sier Syrdal.

Bærum kommune har orientert IMDi om at vi kan ta i mot 300 flyktninger i ordinær bosetting i 2022. Dette inkluderer de 65 flyktningene Bærum allerede har vedtatt å bosette. Videre er det meldt inn at Bærum har kapasitet til å midlertidig innkvartere ytterligere 400 i påvente av bosetting i en kommune. 

- Vi mener vi i Bærum kan klare dette basert på våre vurderinger av tilgjengelig kapasitet på boliger. Både Voksenopplæringssenteret og Flyktningkontoret har god kapasitet til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Bærum kommune har rigget de flyktningnære tjenestene som fleksible og dynamiske tjenester, noe som betyr at de raskt kan bygge opp og ned virksomheten sin, sier Syrdal.

Bærum har også hatt samtaler med Drammen og Asker kommuner i kartleggingsprosessen.