Bærum kommune forbereder seg på å ta imot mennesker på flukt fra Ukraina.

- Situasjonen i Ukraina er brutal, ord blir fattige. Mine tanker går til alle som nå lever i frykt og som er på flukt fra hjem og land, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bærum er klar til å ta imot flyktninger raskt.

- Hvis det blir nødvendig, vil vi også oppfordre innbyggerne til å bidra i en dugnad. Under flyktningkrisen i 2015 gjennomførte bæringene et krafttak, skaffet bolig, klær og andre nødvendige tilbud.

- Bærum vil stille opp og ta imot ukrainere som er på flukt og som har behov for et trygt sted å være. Dette er en tid for solidaritet og medmenneskelighet, sier Hammer Krog.

Trenger du noen å snakke med?

Hvis du er bekymret finnes det flere krisetelefoner du kan ringe for å snakke med noen: