Informasjon om kollektiv beskyttelse. Інформація про колективний захист.

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg. 
Fra 1. januar 2024 skal alle som vil søke om beskyttelse i Norge, og trenger et sted å bo, registrere søknaden sin ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune. Du må reise dit selv, og betale for reisen. På Nasjonalt ankomstsenter tar du kontakt med politiet, som hjelper deg videre. 

Se mer om helsehjelp for flyktninger

Collective protection for Ukrainians in Norway

Ukrainian citizens who apply for protection in Norway will receive temporary collective protection for one year. It is important to register and apply for collective protection. 

From January 1 2024 anyone who wants to apply for protection in Norway must register at the National Arrivals Centre in Råde.

Collective protection for Ukrainians in Norway

Колективний захист українців у Норвегії

More information about healthcare for refugees