Informasjon om kollektiv beskyttelse. Інформація про колективний захист.

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg. 
Dersom du oppholder deg på Østlandet, vil du bli registrert ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Se mer om helsehjelp for flyktninger

Collective protection for Ukrainians in Norway

Ukrainian citizens who apply for protection in Norway will receive temporary collective protection for one year. It is important to register and apply for collective protection. 

If you are in south-eastern Norway, you will be registered at the National Arrivals Centre in Råde.

Collective protection for Ukrainians in Norway

Колективний захист українців у Норвегії

More information about healthcare for refugees