Barnehage

Barn av asylsøkere kan få barnehageplass. De har ikke lovfestet rett på barnehageplass før de har fått oppholdstillatelse, og foreldrene og barna er bosatt i en kommune. Det samme gjelder for barn som er kommet til Norge uten foreldre (enslige mindreårige asylsøkere). Ved ordningen AMOT, har barn rett på barnehageplass, men det kan være ventetid. 

Skole

Alle barn har rett til å gå på grunnskolen. Grunnskolen er for barn og unge mellom 6–16 år. Foreldre som har barn i denne alderen, kan ta kontakt med den skolen som ligger nærmest der de bor.

Se alle skolene i Bærum med lenke til skolens hjemmesider her.

Videregående skole

Ungdom mellom 16-19 år som har fått midlertidig oppholdstillatelse, har rett til å søke videregående opplæring. Det er Akershus fylkeskommune som har ansvar for dette. 

Ungdom som ønsker å søke videregående opplæring fra skoleåret høsten 2024, kan ringe 22 05 50 00 eller sende e-post til inntak@afk.no.

Man kan også søke om å delta på kombinasjonsprogrammet. Her er det løpende inntak. De som ønsker å vite mer om kombinasjonsprogrammet, kan ta kontakt med "Oppfølgingstjenesten" i Akershus fylkeskommune. 

Se mer informasjon om videregående skole og kombinasjonsprogrammet. 

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Det finnes mange aktiviteter for barn og unge i Bærum. På ungfritid.no kan du finne fritidsaktiviteter for barn og unge. Øverst i venstre hjørne på nettsiden kan du bytte språk.

Ungfritid.no

Viken fylkeskommune skal i sommer, i samarbeid med enkelte videregående skoler, etablere et sommertilbud for ungdom på om lag to uker. Tilbudet er under utarbeidelse og oppdatering vil legges på www.viken.no