Mange barn og unge synes det er skummelt at det er krig i Europa, og vi voksne har et ansvar for å snakke med dem om det som skjer.

Organisasjonen «Voksne for barn» har samlet råd om hvordan man snakker med barn om situasjoner som virker skremmende:

  • Det er ok å være redd!  Å snakke om følelser og tanker med voksne er en måte å mestre frykten. Anerkjenn barnets følelser.
  • Lytt til barnet! Man må som voksen ikke alltid ha svar, men utforsk hva barn lurer på.
  • Spør! Tenker du at barnet er urolig for hva som skjer, men ikke sier noe- ta initiativ til å snakke med barnet om hva som skjer.
  • Vær ærlig og åpen! Barn trenger informasjon som er tilpasset alder og modning. Et råd kan være å se denne sendingen på Supernytt i NRK der situasjonen i Ukraina forklares, se den sammen med barnet.
  • Ta en pause! Informasjonsflommen om krigen er enorm, finn på ting som tar fokus vekk fra det negative, og som påvirker tankene positivt.
  • Gi håp! Selv om situasjonen virker håpløs, fortell at organisasjoner som FN jobber hardt for å skape fred mellom partene.   

For mer informasjon

Voksne for barn

Senter for krisepsykologi

Regjeringens pressekonferanse for barn om krigen i Ukraina 3. mars