Krisetelefon

Kommunens krisetelefon aktiveres når omfang av henvendelser til Veiledningstorget overstiger maksimal kapasitet. Kommunens svartjeneste styrkes da med et definert antall telefonsvarere.

Veiledningstorget melder til kommunikasjonssjefen når de overstiger sin kapasitet. Ansvaret for å beslutte iverksettelse av krisetelefoniløsningen ligger hos kriseledelsen. Kommunikasjonssjefen melder til Veiledningstorget at de iverksetter krisetelefon. Veiledningstorget har ansvar for iverksetting av krisetelefon.

Befolkningsvarsling

Hvis det oppstår en uønsket hendelse og det blir behov for å varsle Bærums befolkning, har kommunen mulighet for å varsle både via adressebasert og lokasjonsbaserte løsninger.

Kommunens ledelse skal kunne gi befolkningen tidskritisk informasjon gjennom begge befolkningsvarslingssystemene. Politiet har anledning til å utløse befolkningsvarsling gjennom kommunens systemer.

Befolkningsvarslingssystemene kan sende ut et stort antall meldinger som talemelding til fasttelefoner og mobiltelefoner, og som SMS.

Gjennom politimesteren eller Statsforvalteren gis tilgang til sivilforsvarets tyfonanlegg for blant annet meldingen «viktig melding – lytt på radio».

På grunn av personopplysningsloven kan man i systemet IKKE se hvilke telefonnummer som befinner innenfor angitt område. Man ser kun antall mobiltelefoner og deres nasjonalitet.

Varslingsansvaret skal reguleres gjennom et eget tiltakskort.