Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

Offentlige tilfluktsrom 

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke vern i en beredskapssituasjon. Per i dag er det 14 offentlige tilfluktsrom i Bærum. Kapasiteten i offentlige tilfluktsrom er i tråd med Forskrift om tilfluktsrom §8.

 

sted adresse antall offentlige plasser
Bærum bibliotek, Bekkestua Gamle Ringeriksvei 44 1 336
Bjerkelundsveien Bjerkelundsveien 18, Jar 260
Eiksmarka bibliotek Niels Leuchsvei 40 465
Hamang, Hamangskogen Brynsveien 2 4200
Helset idrettshall Skollerudveien 7, Bærums verk 553
Katolsk kapell, Østerås Veståsen 18 250
Kolsås senter Rødskiferveien 1 1550
Lysaker Strandveien 6 400
Sandvika, Kunnskapssenteret Otto Sverdrups plass 4 700
Sleiverud Sleiverudåsen 3 243
Stabekk bo- og behandlingssenter Peter Loranges vei 1/3 233
Steinerskolen Gårdsvei 5 138
Nedre Toppenhaug barnehage Nedre Toppenhaug 56 233
Østerndalen vegstasjon Grini næringspark 225

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunen som eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene.

Private tilfluktsrom er bygget og dimensjonert for å kunne gi vern for de som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie, og eieren har ansvaret for vedlikehold.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

DSB har en oversikt over tilfluktsrom i hele landet.

Private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom (i skoler, borettslag, sameier, næringsbygg og annet) er bygget og dimensjonert for å kunne gi vern for de som oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. DSB har en oversikt over tilfluktsrom i hele landet.

Når skal tilfluktsrom oppsøkes?

Det kommer varsel fra myndighetene når det er aktuelt å oppsøke tilfluktsrom.

Tilfluktsrom som til daglig brukes til andre ting, skal ifølge dagens krav kunne klargjøres som tilfluktsrom i løpet av 72 timer.

Spørsmål og svar om tilfluktsrom (Sivilforsvaret)