Egenberedskap handler om hvordan hver og en av oss er rigget for en krise. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst syv døgn.

I en krisesituasjon må hjelpen ut til de som trenger det mest. Derfor er det viktig at flest mulig er i stand til å ta vare på seg selv i minimum syv døgn. Du bør også tenke gjennom om det er noen rundt deg som kan komme til å trenge din hjelp i en krise. Vi er alle en viktig del av samfunnets beredskap.

Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker.

Hvilke kriser er det jeg skal forberede meg på?

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, veier kan bli stengt, og det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av - vann, mat, medisiner og varmekilder - er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Ha et lager hjemme

De grunnleggende behovene som må dekkes de første syv  døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst syv døgn? Er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser? Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Vær en god «beredskapsnabo»

I tett befolkede områder, som her vi bor, er det mange mennesker som fort vil gå under «radaren» under en krise. Derfor oppfordrer vi alle til å være en god beredskapsnabo. Sjekk ut om det står bra til med de rundt deg og de du kjenner til, som kan være ekstra sårbare; eldre, enslige eller syke. Ta vare på hverandre!

Hvor finner du informasjon hvis mobil- og internett ikke fungerer?

Skulle det oppstå en hendelse hvor internett og mobilnettet faller ut over tid, vil NRK sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio.

For å få med seg myndighetenes informasjon til befolkningen anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alle husstander å ha en DAB-radio som går på batteri (les mer på www.sikkerhverdag.no - Slik får du informasjon ved kriser | Sikkerhverdag).

For de innbyggere som har behov for ekstra oppfølging vil kommunen etablere et oppmøtested i Kommunegården i Sandvika. Adressen er Arnold Haukelands plass 10.

Oppmøtestedet erstatter ikke nødetatene. For helserelaterte henvendelser, er det de vanlige oppmøtestedene du drar til.

Hygiene

Uten vann fra springen, får du ikke vasket deg med såpe og vann. Da er det lurt å ha våtservietter til personlig hygiene og hånddesinfeksjon som erstatning for håndvask.

Nødtoalett

Dersom du ikke får spylt ned i toalettet fordi vannet er borte, kan du tre en plastpose over toalettskålen eller en bøtte. Tre helst en ekstra pose utenpå den andre for å hindre lekkasje. Etter bruk, press luften ut av posen før du lukker godt igjen med doble knuter. Posen kaster du i beholderen for restavfall utendørs.

Dette bør du ha hjemme

Les mer på nettsiden til Sikker hverdag / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Norges Blindeforbund har sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) laget brosjyren «Du er en del av Norges beredskap» til blinde og svaksynte som leser punktskrift. Brosjyren er også tilgjengelig som lydfil. Du finner mer informasjon her.