Stilling ledig i HR avdelingen

Våre medarbeidere er avgjørende for å levere gode tjenester og levevilkår til alle de 130 000 innbyggerne i vår kommune.

Det er våre medarbeidere som bidrar til at de aller minste får en trygg og leken start på livet, at husdrømmer realiseres, nærområder ivaretas, bærekraftige bysentra utvikles og at de eldste får en hverdag preget av mening og mestring. Det er slik vi setter spor.

For å sikre at våre medarbeidere evner, vil og kan yte sitt beste, er vi avhengige av en sterk og kompetent HR-enhet. Vi jobber med fagområder som ledelse og lederutvikling, strategisk HR-rådgivning, endring og omstilling, rekruttering, forhandling, arbeidstid og heltidskultur, HMS og sykefravær, personalfaglig rådgivning og mere til. Med 12 000 medarbeidere blir fagområdet bredt, og derfor er også HR-miljøet vårt tverrfaglig sammensatt.

Bli bedre kjent med oss her på HR

Nå skal det blir enda større. Vi skal nemlig ruste opp vår HR-avdeling med 4 nye stillinger, to av dem innen strategisk HR og to innen lederutvikling. Du kan lese mer om stillingene under.

Lyst til å høre mer om HR i Bærum kommune? Da kan du lytte til denne podcast-episoden med HR-sjef Tom Steen og direktør for Aldring og Mestring Liv Blom-Stokstad 

Liv og Tom prater

 

 

Møt våre ansatte