Overvann - bilde av jenter med slagstøvler i regn

Ser du på overvann som en ressurs heller enn et problem?

Du er kanskje av dem som klarer å se muligheter selv i store problemer? La det ikke være noen tvil om at vi erkjenner utfordringene og det store skadepotensialet knyttet til overvann. Forekomstene er dessuten økende i intensitet og hyppighet grunnet klimaendringer. Likevel kan overvann også sees på som en ressurs. Vi håper du har lyst til å jobbe sammen med oss med denne tilnærmingen til overvann.

Du vil få jobbe i en kommune med voksende ambisjoner, og et årlig investeringsnivå innenfor vann og avløp på over 250 millioner kroner.

Økte investeringer betyr også at fagmiljøet vårt vokser, noe vi setter høyt. Det er takket være dette fagmiljøet at vi har medarbeidere som er aktive i nasjonale fagfora.

Vann og avløp - planavdeling har ledig stilling med tiltredelses etter avtale.

Les mer om miljø, overvann og klimatilpasning