Bærum kommune startet våren 2020 opp første kull med 5 traineer i et trainee-program for innvandrere med etterspurt fagkompetanse for kommunen. Neste kull planlegges fra høsten 2021. Trainee-programmet er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering og hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester.

Programmet vil gi de rette kandidatene mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen. Sjekk ut muligheten for trainee på ditt område!

Traineer i Bærum kommune 2020

I denne filmen kan du se hvordan to av traineene, samt deres ledere, har opplevd de første månedene av trainee-perioden.

Se videoen her

Hva er spesielt med dette trainee-programmet?

Dette er en mulighet for innvandrere til å kvalifisere seg for relevante jobber der kommunen har behov for arbeidskraft. Programmet er et 12-måneders kvalifiseringsløp der traineen følger en individuell utviklingsplan rettet mot å kvalifisere seg for en konkret stilling.

Det er kommunens behov som er utgangspunktet for å definere trainee-stillingene. Stillingene vil bli utlyst og traineene blir ansatt i kommunen.

Hensikten er å matche tilgjengelig fagkompetanse i målgruppen med ditt behov.

Første runde i programmet har pågått siden begynnelsen av mars. Det har totalt vært fem traineer i denne runden, fordelt på IT, Eiendom og Vei og trafikk.  Så langt er bare positive erfaringer og gode tilbakemeldinger fra lederne og traineene. Traineene har allerede satt spor etter seg på de første månedene.

Hvilke fagkompetanser finnes i målgruppen?

Målgruppen inneholder relevante kandidater for flere ulike områder i kommunen, for eksempel innen IT, teknisk, eiendom og helse og omsorg. I målgruppen er det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen bygg, arkitekter og IT-spesialister. Det finnes også personer med helsefaglige utdanning , samt personer med utdanning innen økonomi og administrasjon.

Hva er innholdet i trainee-programmet?

Hver trainee får en individuell, målrettet utviklingsplan for hele perioden. De vil også få en egen veileder på arbeidsplassen.

Det blir felles samlinger for veiledere og traineer. Hensikten er å skape et sosialt fellesskap, deling av erfaring, tips og ideer og gi opplæring i aktuelle temaer som kulturforståelse, medarbeiderskap, etikk og felles IT-systemer.

Traineene får også skreddersydd språktrening for å videreutvikle sine språkferdigheter.

Hva forventes av veileder?

Tjenestestedet må velge ut en fagperson som blir veileder for traineen.

Veilederen skal være traineens faglige og sosiale ressurs og ha ansvar for opplæring og oppfølging i det daglige.

Veilederen må ha god faglig kompetanse, gode relasjonelle egenskaper og – ikke minst – ha interesse og motivasjon for oppgaven.

Behovet for veiledning er størst den første delen av trainee-perioden og vil etter hvert avta. Veilederen må få avsatt tid til oppgaven. Behovet vil variere, men det må beregnes at veilederen vil bruke gjennomsnittlig 10–20 % av sin ressurs til denne oppgaven.

Hvilken støtte får leder og veileder?

HR-enheten bistår i utarbeiding av kravspesifikasjon, annonsering og utvelgelse.

Tjenesteleder og veileder får bistand til å legge utviklingsplanen for traineen.

Samlinger for traineer og veiledere arrangeres av HR-enheten.

Finansiering

Lønn og sosiale kostnader dekkes av sentrale midler i Bærum kommune og med lønnstilskudd fra NAV.

Det kan gis tilskudd (fra NAV) til å dekke noe av veilederkostnadene.

Kostnader til samlinger for traineer og veiledere dekkes av sentrale midler.

Kostnader til språkopplæringen dekkes også av sentrale midler.

Hva gjør jeg for å melde interesse for en trainee?

Ønsker du å finne mer ut om hva trainee-ordningen innebærer og hvilke muligheter den kan gi deg og din enhet

Ta kontakt med: 

Siste frist for å melde interesse er 15. november.

Petter N. Sandbu og Rebeka Lisboe Johansen
Petter N. Sandbu og Rebeka Lisboe Johansen er hhv. leder og trainee i Bærum kommune