Nå har ledere mulighet til å melde interesse for en trainee gjennom kommunens nye trainee-program for innvandrere med høyere utdanning. Trainee-programmet er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering og hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester.

Programmet vil gi de rette kandidatene mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen. Sjekk ut muligheten for trainee på ditt område!

 

Pilotprosjekt hos Bærum helse og friskliv

Kasia er psykolog hos Bærum helse og friskliv og deltaker i et pilotprosjektet. Hør hva stillingen har gjort for henne og hennes arbeidsgiver.

Hva er spesielt med dette trainee-programmet?

Dette er en mulighet for innvandrere til å kvalifisere seg for relevante jobber der kommunen har behov for arbeidskraft. Programmet er et 12-måneders kvalifiseringsløp der traineen følger en individuell utviklingsplan rettet mot å kvalifisere seg for en konkret stilling.

Det er kommunens behov som er utgangspunktet for å definere trainee-stillingene. Stillingene vil bli utlyst og traineene blir ansatt i kommunen.

Hensikten er å matche tilgjengelig fagkompetanse i målgruppen med ditt behov.

Planen er å lyse ut fem trainee-stillinger i løpet av høsten, med oppstart i februar 2020.

Hvilke fagkompetanser finnes i målgruppen?

Målgruppen inneholder relevante kandidater for flere ulike områder i kommunen, for eksempel innen IT, teknisk, eiendom og helse og omsorg. I målgruppen er det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen bygg, arkitekter og IT-spesialister. Det finnes også personer med helsefaglige utdanning , samt personer med utdanning innen økonomi og administrasjon.

Hva er innholdet i trainee-programmet?

Hver trainee får en individuell, målrettet utviklingsplan for hele perioden. De vil også få en egen veileder på arbeidsplassen.

Det blir felles samlinger for veiledere og traineer. Hensikten er å skape et sosialt fellesskap, deling av erfaring, tips og ideer og gi opplæring i aktuelle temaer som kulturforståelse, medarbeiderskap, etikk og felles IT-systemer.

Traineene får også skreddersydd språktrening for å videreutvikle sine språkferdigheter.

Hva forventes av veileder?

Tjenestestedet må velge ut en fagperson som blir veileder for traineen.

Veilederen skal være traineens faglige og sosiale ressurs og ha ansvar for opplæring og oppfølging i det daglige.

Veilederen må ha god faglig kompetanse, gode relasjonelle egenskaper og – ikke minst – ha interesse og motivasjon for oppgaven.

Behovet for veiledning er størst den første delen av trainee-perioden og vil etter hvert avta. Veilederen må få avsatt tid til oppgaven. Behovet vil variere, men det må beregnes at veilederen vil bruke gjennomsnittlig 10–20 % av sin ressurs til denne oppgaven.

Hvilken støtte får leder og veileder?

HR-enheten bistår i utarbeiding av kravspesifikasjon, annonsering og utvelgelse.

Tjenesteleder og veileder får bistand til å legge utviklingsplanen for traineen.

Samlinger for traineer og veiledere arrangeres av HR-enheten.

Finansiering

Lønn og sosiale kostnader dekkes av sentrale midler i Bærum kommune* og med lønnstilskudd fra NAV.

Det kan gis tilskudd (fra NAV) til å dekke noe av veilederkostnadene.

Kostnader til samlinger for traineer og veiledere dekkes av sentrale midler.

Kostnader til språkopplæringen dekkes også av sentrale midler.

Hva gjør jeg for å melde interesse for en trainee?

Ønsker du å finne mer ut om hva trainee-ordningen innebærer og hvilke muligheter den kan gi deg og din enhet

Ta kontakt med: 

Siste frist for å melde interesse er 14. oktober 2019.

 

*Med forbehold om vedtak i Handlingsprogrammet (HP)