Traineeprogram - Bærum kommune

Bli med og sett spor

 

Ledige stillinger i traineeprogrammet:

Hva er Traineeprogrammet for innvandrere med høyere utdanning?

Trainee-programmet er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering og hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester. Programmet vil gi de rette kandidatene mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen.

Til deg som vurderer å søke

Programmet er et kvalifiseringsløp i første omgang med ett års varighet, bestående av 3 måneders prøvetid (arbeidspraksis) og 9 måneders engasjement. Traineeperioden kan eventuelt forlenges etter individuell vurdering. Stillingene i traineeperioden er midlertidige/engasjement stillinger. Det er kommunens behov som er utgangspunktet for å definere trainee-stillingene. 

Traineer får lønn i engasjement perioden.
Rekrutteringsprosess foregår som en ordinær rekrutteringsprosess.
Aktuell kandidat vil bli innkalt til intervju.

Du finner mer informasjon om den enkelte stilling i utlysningsteksten. 

Krav til deg som søker

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Mastergrad studier innenfor relevante fagområder. Denne utdannelsen må være godkjent av NOKUT. Du må kunne beherske norsk på et nivå (minst B1 men B2 er ønskelig) som gjør det mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og brukere. Det forventes kontinuerlig språkutvikling for å kunne forstå og kommunisere nyanser i språket. De kreves høy grad av egen innsats både når det gjelder faglig og språklig utvikling. Du må være forbered å sette av noe fritid til norskopplæring etter behov. 

Du må være bosatt i Bærum, være arbeidsledig og registrert som arbeidssøker i NAV.

Som en rutine gjennomfører vi bakgrunnssjekk før eventuell ansettelse

Hva er innholdet i trainee-programmet?

Hver trainee får en individuell, målrettet utviklingsplan for hele perioden rettet mot en type stilling. De vil også få en egen veileder på arbeidsplassen.

Det blir felles samlinger for veiledere og traineer. Hensikten er å skape et sosialt fellesskap, deling av erfaring, tips og ideer og gi opplæring i aktuelle temaer som kulturforståelse, medarbeiderskap, etikk og felles IT-systemer.

Det skal være oppfølgingsmøter med leder, NAV og HR hver 3 måned for å vurdere status av traineeperioden, utvikling, opplæring og mye mer.

Traineene får også skreddersydd språktrening for å videreutvikle sine språkferdigheter etter behov.

Erfaringer med første og andre kull

Første runde i programmet begynte i mars 2020. Det har totalt vært fem traineer, fordelt på IT, Eiendom og Vei og trafikk. Alle de fem har fått tilbud om fast ansettelse.

Andre runde av programmet har pågått siden mars 2022. Det har vært fem traineer i denne runden, fordelt på Utvikling og Digitalisering, Eiendom Bygg og prosjekt, Arbeid og aktivitet, Helseinformatikk og Geodata .

Nå har alle de fem fått tilbud om fast eller engasjement.

Bærum kommune lyste ut 7 traineestillinger i september/oktober 2023 innenfor områdene Eiendom/byggherre, Eiendom/byggkompetanse og utvikling, Utvikling og digitalisering, Arbeid og aktivitet, samt Vann og avløp. Våre nye traineer begynner programmet fra 1. februar 2024

Bildegalleri Trainee 2020

Bilde 1 Trainee 2020 Bilde 2 - Trainee 2020 Bilde 3 - Trainee 2020 Bilde 4 - Trainee 2020

Traineer i Bærum kommune 2020

I denne filmen kan du se hvordan to av traineene, samt deres ledere, har opplevd de første månedene av trainee-perioden.

Suksesshistorier

 

Kontaktpersoner