Hovedbilde helsefag - to jenter med hjerte og tommel opp

Jobben som helsefagarbeider er allerede viktig i dag, men blir enda viktigere i årene som kommer. Dermed blir den også mer variert.

Behovet for helsefagarbeidere i Bærum kommune er ikke stort, forteller spesialrådgiver for pleie og omsorg i Bærum kommune, Gerd Helene Angell. Det er enormt! 

En følge av sykepleiermangelen og eldrebølgen betyr at helsefagarbeidere blir stadig viktigere fremover. 

Alle som velger denne yrkesretningen kan være trygge på at det vil være et stort behov for deres tjenester i fremtiden, fortsetter hun. De blir nok den største faggruppen på fremtidens sykehjem, i våre hjemmebaserte tjenester og boliger. 

Bli bedre kjent med hverdagen som lærling innen helsefag

Større ansvar og mer variasjon

Helsefagarbeidere jobber med et bredt spekter av oppgaver rundt hver bruker og har en svært variert hverdag. 

Helsefagarbeiderne skal ivareta brukernes fysiske og psykiske helse og helhetlige behov for omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljørettede tiltak. 

Det er også mulighet til å velge om man vil jobbe på enten sykehjem, i boliger, på sykehus eller i hjemmebasert tjenester. 

Yrket er også i endring, både som følge av teknologiutvikling og fordi nye oppgaver vil bli gitt til helsefagarbeiderne når deres rolle blir stadig viktigere. Sykepleiere vil naturligvis fortsatt ha oppgaver som er forbeholdt dem, men det blir overføring av stadig mer ansvar til helsefagarbeidere. 

Med økt ansvar vil også helsefagarbeidere fremover jobbe mer selvstendig mot både brukeren og de pårørende. 

Mange muligheter

Det er altså mulighet for å ha en svært variert hverdag som helsefagarbeider. I tillegg åpner yrket opp for mange fremtidige muligheter, særlig i Bærum kommune. 

Bærum kommune er en kommune som satser, og tilbyr mange muligheter for kurs, videreutdanning og kompetanseløft. Det er i det hele tatt mange dører som åpner seg når man har tatt fagbrev, også for de som ønsker å ta høyere utdanning senere i livet. 

Det vil også åpne seg mange muligheter i kjølvannet av utviklingen av ny velferdsteknologi. 

Som lærling vil man få opplæring i de løsningene Bærum kommune har valgt å satse på. Vi har alltid vært lang fremme på ulike teknologiske løsninger, og innen velferdsteknologi er det bare å tenke seg hva som vil skje de kommende årene. Spennende blir det, uten tvil. 

Et praktisk yrke

Å ta fagbrev som helsefagarbeider i Bærum kommune betyr altså at man får en jobb som er like viktig som den er variert, som dessuten åpner for mange muligheter. Gerd Helene trekker frem et siste poeng ved yrkesvalget. 

Å jobbe som helsefagarbeider er først og fremst et veldig praktisk yrke. Man bruker det faglige grunnlaget man har opparbeidet seg gjennom skolegangen på en veldig konkret måte. Det vet jeg mange setter pris på. 

Vil du vite mer om å være lærlingprogrammet i Bærum kommune?