Hovedbilde yrkesfag - Gutt

Om oss

Fagopplæringen er en avdeling i HR-enheten i Bærum kommune. Vi har opplærings – og arbeidsgiveransvaret for alle lærlinger som er ansatt i kommunen. Fagopplæringen bistår også andre ansatte i kommunen som vil ta fagbrev i et av fagene kommunen er godkjent lærebedrift i. Vi samarbeider tett på tvers internt i kommunen, og med eksterne aktører som fylkeskommunen, skoler, NAV osv.

Vår viktigste oppgave er å organisere og skape trygg og god opplæring for våre lærlinger, sammen kommunes tjenestesteder.

Har du spørsmål om det å ta en yrkesfaglig utdanning i Bærum kommune, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Vil du vite mer om å være lærlingprogrammet i Bærum kommune?

Kontaktpersoner