Hovedbilde Fagarbeidere

I Bærum kommune skal det være stort å være liten. En sentral brikke i der arbeidet er innsatsen til fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Innsatsen vil øke i viktighet i årene som kommer.

  • Skolen er avhengig av blant annet assistenter og ansatte innen SFO, forteller kommunalsjef Oppvekst i Bærum kommune, Birgitte Moltubakk. Uten dyktige fagarbeidere vil vi ikke kunne gi barn den starten på livet de skal få her i kommunen.

Det samme gjelder for barnehagene, istemmer Terje Paulsen Viggen som er kommunalsjef Barnehage. Våre dyktige fagarbeidere bidrar til å styrke barnas sosiale evner, selvfølelse, nysgjerrighet og åpenhet. Innsatsen deres er helt avgjørende.

I skolen er man opptatt av å tilrettelegge skoledagen for hver enkelt elev.

Sammen med skolens pedagogiske ansatte bidrar assistenter til at undervisningen blir tilpasset hver enkelt elev, fortsetter Birgitte. Fagarbeiderne er en uvurderlig støtte i skolehverdagen.

Bli bedre kjent med hverdagen som lærling i barne- og ungdomsfag

En viktig jobb

Å jobbe som fagarbeider innen barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer å ha en lærlingperiode og jobb med mye mening.

I Bærum kommune sier vi at en trygg og god start på livet er lek og ramme alvor, forteller Terje. Barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen, som understreker hvor viktig vi mener et godt tilbud er.

Man skaper en reell forskjell for enkeltbarn i en svært viktig periode av deres utvikling, legger Birgitte til. Det er kanskje fort gjort å glemme i en hektisk hverdag, men jeg vet at mange fagarbeidere er stolte, med rette!

I Bærum ser man at medarbeidere med variert bakgrunn og kompetanse har stor verdi.

Etterspørselen etter ansatte med variert bakgrunn vil bare øke i årene som kommer. Fagarbeidere representerer denne bredden på en ypperlig måte, sier Terje.

Kvalitet og utvikling

Bærum kommune er opptatt av kvalitet i tjenestene, og søker hele tiden etter å utvikle tilbudet de gir barn.

Hvordan vi bidrar til en best mulig skole er et arbeid som er i kontinuerlig utvikling, forteller Birgitte, og der er medarbeidernes innspill viktig. Vi legger opp til at ansatte skal ha en viktig rolle i utviklingen av egen arbeidsplass.

Det som ikke er i utvikling, er kommunens vekt på kvalitet i tjenestene.

«TETT PÅ» er vår satsing på barnehagekvalitet, der målet er at alle ansatte skal gjøre en enda bedre jobb for barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling, forteller Terje. Gjennom programmet har vi blitt enda mer bevisst på hvor viktig hver voksen er og hvor stor påvirkningskraft vi har. Derfor omfatter satsingen alle ansatte – fra assistent til styrer.

- Som kommune er vi opptatt av kvalitet i alle ledd, fortsetter Birgitte. Den ambisjonen forplikter, og vi har alle intensjoner om å leve opp til den forpliktelsen.

«TETT PÅ» er bare ett av flere kompetansehevingstiltak i Bærum kommune og har dessuten kompetanseutviklingsstipend til medarbeidere.

Kommunen har også et veldig klart løp for fagarbeidere, fra lærlingperioden og frem til man har fagbrevet.

- Bærum kommune skal også være en god kommune å ta yrkesfag i. Å velge yrkesfag hos oss er noe jeg vil anbefale mange å gjøre. Behovet vil være stort i all overskuelig fremtid, dessuten får man et aktivt, praktisk og variert yrke med stor grad av mening, avslutter Birgitte.

Birgitte Moltubakk – kommunalsjef Oppvekst
Terje Viggen – kommunalsjef Barnehage

Vil du vite mer om å være lærlingprogrammet i Bærum kommune?