Vi satser på deg som ansatt!

Bærum kommune har 12 000 ansatte i 7 000 årsverk, fordelt på 200 tjenestesteder. Kommunens virksomheter favner vidt innenfor fagområdene helse og omsorg, skole og barnehage, barne- og ungdomstjenester, tekniske tjenester, plan og miljø, eiendom, IT og administrasjon. Vi rekrutterer totalt ca 1600 nye medarbeidere hvert år. Noen av disse er bl.a. lærere,  psykologer, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger, sosionomer, ingeniører innenfor eiendom, vann og avløp, renovasjon, vei og trafikk, planarbeid og IT-spesialister.

Bærum kommune

  • satser på innovasjon, les bloggen "tenketanken" og se facebooksiden "Innovasjon i Bærum kommune"
  • har store og solide fagmiljøer
  • har tydelige målekriterier og klare  forventninger til resultater
  • er en flerkulturell arbeidsplass
  • har fleksible arbeidstidsordninger
  • jobber systematisk med karriereutvikling og med bl.a. kompetanseutviklingsstipend og karriereveiledning