Tanum barneskole

Trygg, lagarbeid, inkluderende

Fakta

Navn på skolen
Tanum barneskole
Navn på rektor
Inger Lise Lehne
Antall elever
300

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Tanum skole er lokalisert ved porten av Vestmarka, hvor Tanumskogens særskilte naturforhold beriker elevenes læring. Tanum skole er den lille skolen med det store hjertet, «smilets skole». Vi er både analoge og digitale, sier ja takk til begge deler. Når bygningsmassen begrenser oss bruker vi nærområdet aktivt i undervisningen. Vi er opptatt av å se muligheter fremfor utfordringer, spille på lag og være et forbilde ved å være en trygg, raus og modig voksen. Vi har godt kvalifiserte lærere, bl.a med utdanning i musikk, kunst & håndverk og drama. 

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss lærere som er opptatt av oppmuntring, anerkjennelse og involvering. Har gode samarbeidsevner. Er fleksible og med godt humør. Er tydelige klasse-/læringsledere, God til å kommunisere både med elever, foreldre og kolleger.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole