Snarøya skole bilde fra skolegården Snarøya Skole - bilde fra skolegården

Flott uteområde, oversiktlige bygg og omgivelser, hyggelige elever og foreldre, ungt personale

Fakta

Navn på skolen
Snarøya barneskole
Navn på rektor
Inger Elisabeth Johansen
Antall elever
350

Hva skiller skolen fra andre skoler?

  • Vi har et ungt og hyggelig personale
  • Vi har sjø, skog og store friområder i umiddelbar nærhet
  • Vi har et godt samarbeid med FAU og foreldre
  • Vi har Korps i skolen på 3. trinn med lærere fra Bærum kommunale musikkskole der alle elever lærer å spille et blåseinstrument

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss erfarne lærere som er tydelige klasseledere og er opptatt av å samarbeid tett med kollegaer. Videre ønsker vi at de er interessert i og er gode på å lage inspirerende pedagogiske opplegg for elevene.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole