Oksenøya skole

Ny, inkluderende, fremtidsrettet.

Fakta

Navn på skolen
Oksenøya skole
Navn på rektor
Marianne Andrews Ratvik
Antall elever
43 (100 fra august 2020)

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Høsten 2022 flytter vi inn i Bærums flotteste skolebygg. Frem til da holder vi til i en flott møblert paviljong på naboskole og samarbeidspartner Storøya skole. 

Skolen skal også samarbeide tett med våre nærmeste naboer: en barnehage og et bo- og behandlingssenter.  Der skal vi skape ekte Treklang og sørge for mange gode læringsopplevelser for store og små. Vi er dyktige, engasjerte og jobber tett sammen inne og ute for å skape den best mulige opplæringen for elevene våre og for å være positive bidragsytere i nærmiljøet elevene våre tilhører.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss flere digitalt kompetente lærere som er eksperter på grunnleggende lese- og skriveopplæring, som liker å drive undervisning på ulike arenaer, gjerne både ved vannet og ellers i naturen. Vi trenger også flere menn som liker å jobbe på 1.og 2. trinn samtidig som de vil være med og lage innhold i en ny skole.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole