Blommenholm skole

Glede gjennom mestring

Fakta

Navn på skolen
Blommenholm skole
Navn på rektor
Bjørn Rogstad
Antall elever
350 elever

Hva skiller Blommenholm skole fra andre skoler?  

Blommenholm skole har 350 elever fordelt på 1.-7. trinn. Til sammen er vi 45 ansatte, fordelt på ledelse, fag- og kontaktlærere, spesialpedagoger og SFO- og skoleassistenter. Ledelsen består av rektor, assisterende rektor og avdelingsleder.

Skolen ligger i umiddelbar nærhet til E18, Sandvika og Blommenholm stasjon. Pendling til og fra f.eks. Oslo og Drammen er svært enkelt.

Blommenholm skole har et stabilt, engasjert, raust og dyktig personale som er opptatt av å skape et godt læringsmiljø. Hver elev skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. På Blommenholm skole har alle elever nettbrett som læringsverktøy. Vi har en engasjert og positiv foreldregruppe, og et godt samarbeid med FAU.

Hva slags type lærere ønskerer dere flere av?

Blommenholm skole er en praksisskole, og vi har god erfaring med å ta imot lærerstudenter. Dette hever kvaliteten på undervisningen og trivselen for alle som er en del av skolen.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole