Glassverket skole, Sandviksbukta skole og Skarva skole

Fakta

Navn på skolen
Alternativ skole / Glassverket skole, Sandviksbukta skole & Skarva skole
Navn på rektor
Tor Øisang
Antall elever
29

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Dette er alternative skoler med spesialundervisning og praktisk rettet undervisning. For å bli elev må foreldrene søke. Det må ligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Ønsker lærere som er gode på relasjoner, elever med utfordringer. Ønsker også andre yrkesgrupper som kan bidra til arbeidet med disse elevene.

 

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole