Du møter mange utfordringer som ny lærer, enten du er nyutdannet eller erfaren. Vi legger ned stor innsats i at du får gode forutsetninger for å takle dem.

Ny lærer i bærumsskolen

Yassin Tahar-Chaouch er inne i sitt andre år som lærer i Bærum kommune, og er klasseleder for 6. trinn på Anna Krefting skole i Lommedalen.

– Det første året som lærer bærer naturligvis preg av at det er mye nytt du må ta til deg, og da er det bra å få støtte fra mange hold, sier Yassin. – Det fikk jeg fra teamet av lærere jeg jobber sammen med, ledelsen her på skolen, samlinger for alle nye lærere gjennom året, i tillegg til en egen mentor. Å snakke med en erfaren kollega er veldig verdifullt, men også det å treffe andre lærere i samme situasjon som deg selv.

Mari Pharo er spesialrådgiver i Grunnskoleavdelingen og har blant annet ansvar for nyutdannede lærere.

– På samlingene for alle nyutdannede lærere har vi blant annet fokus på klasseledelse, hjem/skole-samarbeidet og vurdering for læring, forteller Mari. – Det er ting man har vært gjennom på lærerhøgskolen, men det er noe annet når du står i klasserommet selv. Vi har både innlegg fra faglige spydspisser i kommunen og eksterne foredragsholdere, en luksus vi som en relativt stor kommune kan unne oss. Samlingene er obligatoriske, for å sikre at alle har samme mulighet til å delta, uavhengig av hvilken skole de jobber på.

Sosial- og miljølærere som viktig støtte

En annen viktig støtte som ny lærer i Bærum kommune, er sosial- og miljølærerne.

– Jeg sitter i samme rom som miljølæreren her på Anna Krefting og det er veldig nyttig å ha noen å snakke med, blant annet om å styrke elevrelasjonen, sier Yassin. – Sammen har vi blant annet hatt trivselstimer for hele klassen, i tillegg til egne grupper med guttene og jentene.

Nora er selv sosiallærer på Eineåsen ungdomsskole på Rykkinn. Selv om døren hennes er åpen for alle lærere, vier hun de nye lærerne litt ekstra oppmerksomhet.

– Min viktigste jobb er å sørge for at barna har det trygt og godt på skolen, sier Nora. – For å sikre det har vi en stor verktøykasse med hjelpemidler som både vi og lærerne kan bruke. Det er for eksempel viktig å få en god start på høsten, men også etter lengre pauser som en juleferie. Det er mange ting som gjør at det kan butte imot for lærere, og da skal de vite at de ikke står alene.

Også trygg-kontaktene sentralt i skoleadministrasjonen er til god støtte i situasjoner der miljøet ikke er like trygt og godt som det skal være.

– Vi er to kolleger som jobber som trygg-kontakter, vi er på mange måter litt som et mobbeombud, forteller Mari. – Når vi i tillegg har hovedansvaret for alle nyutdannede, så skaper det en fin kombinasjon av støtte i det første året. Vi skal være et lavterskeltilbud der det bare er å ringe. Det er intet skjemavelde eller langtekkelige prosesser.

– Sånn er det hos meg også, legger Nora til. – Vi har faste samlinger der vi kan diskutere ulike tema, men vel så viktig er det at døren min er åpen for å bare stikke innom med selv den minste bekymring.

Ingen er utlært etter det første året

For Bærum kommune har det vært viktig å fortsette støtten til nye lærere også ut over det første året.

– Man blir aldri ferdig utlært så det er fint å ha en mentor også i andre året, i tillegg til at vi fortsatt har samlinger med andre, nye lærere, sier Yassin.

– Vi samler alle som er i andreåret fire ganger i løpet av året, en halv dag av gangen, legger Mari til. – Det er frivillig å delta, og opp til lærerne selv å vurdere om de trenger den ekstra støtten.

Ny, men ikke nyutdannet

Det er ikke bare nyutdannede som får litt ekstra støtte den første tiden i bærumsskolen. Alle nye lærere får blant annet innføring i pedagogisk bruk av digitale verktøy.

– I bærumsskolen har vi brukt digitale læringsbrett i klasserommet i flere år, sier Mari. – Dermed er det viktig å gi nye lærere en opplæring i god pedagogisk bruk av disse. Eksempelvis er mulighetene for tilpasset opplæring store med læringsbrett, noe som er sentralt i denne opplæringen.

– Sosial- og miljølærere er også en ressurs for alle lærere, uansett erfaring. Jeg tror de fleste lærere er enige om at en god relasjon til elevene er avgjørende for å skape et læringsmiljø med høyt faglig utbytte. Vår støtte er en viktig brikke i det arbeidet, avslutter Nora.