Tanum barneskole

trygg, raus, inkluderende

Fakta

Navn på skolen
Tanum barneskole
Navn på rektor
Monica Haugan
Antall elever
346

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Tanum skole ligger på Tanumplatået, hvor skolens nærmeste nabo er Tanumskogen. Skiløypa fører oss ut på de langstrakte jordene, mot Ståvivannet og Jordbru, eller inn i Vestmarka. Vi er den lille skolen med det store hjertet som er opptatt av å være et sted for læring og utvikling. Fysisk aktivitet brukes aktivt i læring, spesielt knyttet opp mot uteskole.

Det er viktig for oss å se muligheter fremfor utfordringer, samt å spille på lag og ikke minst spille hverandre gode. Våre lærere er kunnskapsrike, kreative og inkluderende – og vi ønsker mangfoldet velkommen til oss.

Hva slags type lærer ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss lærere som er relasjonelle og som ser viktigheten av å trygge barna og skape en solid plattform for læring. Du må være samarbeidende og selvstendig og en tydelig klasseleder som holder hodet kaldt og hjertet varmt.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole