Tanum barneskole

trygg, raus, inkluderende

Fakta

Navn på skolen
Tanum barneskole
Navn på rektor
Inger Lise Lehne
Antall elever
300

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Tanum skole ligger på Tanumplatået, hvor skolens nærmeste nabo er Tanumskogen, skiløypa som fører en ut på de langstrakte jordene, mot Ståvivannet og Jordbru, eller inn i Vestmarka. Vi er den lille skolen med det store hjertet som er opptatt av å være et sted for læring og utvikling. Vi bruker fysisk aktivitet i læring, spesielt knyttet opp mor uteskole. Vi er både analoge og digitale, og vurderer til enhver tid hva som gagner elevenes læring. Vi er opptatt av å se muligheter fremfor utfordringer, og ser viktigheten av å spille på lag og ikke minst spille hverandre gode. Våre lærere er kunnskapsrike, kreative og inkluderende – og vi ønsker mangfoldet velkommen til oss.

Hva slags type lærer ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss lærere som er relasjonelle og ser viktigheten i det å trygge barna og skape en solid plattform for læring. Du må være samarbeidende og selvstendig, en tydelig klasseleder som holder hodet kaldt og hjerte varmt.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole