Oksenøya skole

Ny, inkluderende og fremtidsrettet.

Fakta

Navn på skolen
Oksenøya skole
Navn på rektor
Marianne Andrews Ratvik
Antall elever
Ca 280 elever 2022

Hva skiller skolen fra andre skoler?

I august 2022 flyttet vi inn i Bærums flotteste skolebygg. Uteområdene er fantastiske, vi har en super idrettshall, flotte klasserom og godt utstyrte spesialrom. Skolen skal vokse til å bli en 5-parallell barneskole utstyrt for fremtiden- både praktisk og pedagogisk.

Vi samarbeider tett med våre nærmeste naboer: en barnehage og et sykehjem. Der skal vi skape ekte Treklang og sørge for mange gode læringsopplevelser for store og små. Vi er dyktige, engasjerte og jobber tett sammen inne og ute for å skape den best mulige opplæringen for elevene våre og for å være positive bidragsytere i nærmiljøet vårt.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss flere digitalt kompetente lærere som er eksperter på grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Lærere som liker å drive undervisning på ulike arenaer, gjerne både ved vannet og ellers i naturen, vil trives hos oss. Alle som vil være med å lage innhold i en ny skole og som er glade i å bidra til felleskapet, er velkomne til å søke. Du må se verdien av å jobbe med en fleksibel organisering av trinnet til elevenes beste. Er du i tillegg raus og har lett for å le, tror vi Oksenøya skole er stedet for deg.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole