Løkeberg skole

Levende læring

Fakta

Navn på skolen
Løkeberg barneskole
Navn på rektor
Anne-Helen Bjørnskau
Antall elever
536

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Tar du T-banen vestover og går av på Avløs stasjon, finner du Løkeberg skole i grønne omgivelser. Vi har et stort uteområde der elevene kan boltre seg i skogen, på fotballbanen eller ta på seg ski eller skøyter i friminuttene. De kan til og med spise matpakken sin på vår egen bålplass i skogkanten.

Vi holder vår visjon om levende læring høyt hevet. Våre ambisjoner er å ha fokus på «hele mennesket» gjennom et inkluderende miljø, fokus på praktisk-estetiske fag, friluftsliv og aktiv, utforskende og kreativ læring. Løkeberg er samarbeidsskole med Haug skole og vi er praksisskole for Oslo Met og Universitet i Oslo og har gleden av å ha studenter her titt og ofte.

Elever, lærere og alle ansatte ved vår skole har hvert sitt læringsbrett. Vi synes det er spennende å jobbe kreativt og utforskende på digitale plattformer. Vårt personale har mange ulike fagkompetanser. Vi skal samarbeide og utfylle hverandre for at elevene skal få et godt helhetlig tilbud. Spesialpedagoger er knyttet til hvert trinn og er en stor ressurs for både elever og kollegaer.

Vi har både ansatte med lang erfaring og mye kompetanse og unge ansatte med ny kompetanse. Til sammen utgjør dette et profesjonsfellesskap som vi er stolte av!

Vi på Løkeberg trives godt sammen og holder trivsel på arbeidsplassen høyt. Vi arrangerer for eksempel blåtur i august hvert år, har «ta rotta på november»-aksjon når mørket overtar på høsten og har blant annet lærerkor som synger julen inn.

Vår visjon er levende læring, og dette ønsker vi at skal være synlig i undervisningen. Vi søker lærere som er kreative, løsningsorienterte og som bidrar til å løfte profesjonsfelleskapet til nye høyder!

Primært søker vi etter kontaktlærere, og her er det behov både på småskoletrinnet og mellomtrinnet.

Vi vil også trenge ressurslærere som har spesialpedagogisk kompetanse.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole