Levre skole perspektivskisse Levre skole interiør skisse

Raushet, mangfold og positivitet

Fakta

Navn på skolen
Levre skole
Navn på rektor
Kathrine Wilsher-Lohre
Antall elever
550

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Vi startet opp i nytt bygg høsten 2020 – et fantastisk bygg som er designet for å romme morgendagens skole. Skolen ble sertifisert som Dysleksivennlig skole høsten 2019. Dette innebærer blant annet at vi har stort fokus på leseutvikling fra 1. klasse og jobber systematisk med kartlegging og tilrettelegging på alle trinn. Vi har et faglig fremoverlent personale – som utvikler profesjonsfellesskapet gjennom erfaringsdeling og kollektivt arbeid med fagfornyelsen.

Vi er dessuten en flerkulturell skole, med mangfold blant elever, foresatte og ansatte – vi er stolte av å være «en verden i miniatyr».

Vi har mange mannlige lærere, som bidrar til mangfold og trivsel hos både elever og ansatte. Ledelsen er samstemt, og leder med humør og entusiasme. Det er også et stabilt personale både på skole og SFO.

Vi garanterer at du vil trives hos oss!

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole