Høvik skole

Engasjert, utviklingsorientert, raus

Fakta

Navn på skolen
Høvik barneskole
Navn på rektor
Ellen Larsen
Antall elever
550

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Høvik skole er skolen det er godt å være ny ved. Den kjennetegnes av et raust personale som gjør at du kjenner deg velkommen som nyansatt. Folk er åpne og nysgjerrige på den som kommer, skaper plass for ny tilvekst på team og i det pedagogiske og sosiale fellesskapet.

Skolebygget er både klassisk og moderne. Det gamle skolebygget fra 1897 ble fullstendig rehabilitert og supplert med et nybygg i 2013. Her er lys og luft, transparente rom og en festsal som rommer alle elever og lærere. Med jevne mellomrom samler vi hele skolen til Høviktimer der kulturelle og faglige presentasjoner gir fellesopplevelser som binder sammen og gir tilhørighet til - og stolthet over – skolen.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Personalet på Høvik er utviklingsorientert og lett å engasjere. Lærerne er åpne for nye tanker og ideer, lar seg stadig utfordre til nye måter å skape bedre læring for elevene på. Nå ønsker vi flere skudd på stammen!

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole