Hosle skole

Fellesskap, humor, raushet.

Fakta

Navn på skolen
Hosle barneskole
Navn på rektor
Nina Leontin Elvebakk
Antall elever
511

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Hosle skole er en fremtidsrettet skole. Det vektlegges gode fellesopplevelser for barn og voksne. Livsmestring og det at elevene utvikler sin metakognitive kompetanse er viktig for oss. Vi har et utviklende, lærende tenkesett med tro på hver enkelt elev. På Hosle skole møter elevene blant annet stasjoner, læringspartner og «Timen livet» i undervisningen. Barn lærer på ulike måter og derfor er lek, aktiv læring og nettbrett blitt en naturlig del av skolehverdagen. Vi har et inkluderende personale der delingskultur og teamsamarbeid står sentralt. Skolen har dyktige og synlige faglærere i praktisk estetiske fag og en skolebibliotekar som bidrar aktivt inn i fellesskapsarbeidet. Hosle barneskole ligger vakkert til med fantastiske uteområder i Østre Bærum der idrettsanlegg og nærhet til marka gjør oss unike.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ser etter deg som er leken, nysgjerrig og nytenkende, er en lagspiller, robust og modig, åpen og lite selvhøytidelig og dessuten lærevillig.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole