Hauger ungdomsskole

Mangfoldig, hyggelig, nysgjerrig.

Fakta

Navn på skolen
Hauger ungdomsskole
Navn på rektor
Bjarne Amdahl
Antall elever
300

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Hauger skole er opptatt av kunst og kultur, og å skape gode fellesskapsopplevelser mellom klasser og trinn – bl.a. gjennom dramaaktiviteter og mange etablerte arenaer og møteplasser. Skolen huser også Bærum kommunes innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet. Vi har et romslig og grønt uteområde, og god tilgang til Bærum idrettspark og naturområdene rundt Kolsåstoppen. Hauger skole er praksisskole for studenter fra Universitetet i Oslo, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

 Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Hauger skole ønsker lærere som er opptatt av et godt læringsmiljø, som legger opp til gode og varierte læringsprosesser hos elevene, som er opptatt av fagenes relevans og som liker å samarbeide med andre. Det kan være praktisk å ha pedagogisk forankring i flere fag.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole