Blommenholm skole

Glede gjennom mestring

Fakta

Navn på skolen
Blommenholm skole
Navn på rektor
Håkon Brekkhus
Antall elever
311 elever

Hva skiller Blommenholm skole fra andre skoler?

Blommenholm skole har 311 elever fordelt på 1.-7. trinn. Til sammen er vi 45 ansatte, fordelt på ledelse, fag- og kontaktlærere, spesialpedagoger og SFO- og skoleassistenter. Ledelsen består av rektor og 2 avdelingsledere.

Skolen ligger i umiddelbar nærhet til E18, Sandvika og Blommenholm stasjon. Pendling til og fra f.eks. Oslo og Drammen er svært enkelt.

Blommenholm skole har et stabilt, engasjert, raust og dyktig personale som er opptatt av å skape et godt læringsmiljø. Hver elev skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. På Blommenholm skole har alle elever nettbrett som læringsverktøy. Vi har en engasjert og positiv foreldregruppe, og et godt samarbeid med FAU.

Hva slags type lærere ønsker vi flere av?

Vi ønsker oss lærere med bredest mulig fagkompetanse og som ønsker å undervise i hele løpet fra 1.-7. trinn samt være kontaktlærer for våre fantastiske elever.

Blommenholm skole er en praksisskole, og vi har god erfaring med å ta imot lærerstudenter. Dette hever kvaliteten på undervisningen og trivselen for alle som er en del av skolen.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole