Glassverket skole, Sandviksbukta skole og Skarva skole

Læring og mestring på alternativ arena

Fakta

Navn på skolen
Bærum alternative skole Avdeling Glassverket, Sandviksbukta og Skarva
Navn på rektor
Kristin Fredriksen
Antall elever
29, fordelt på barne- og ungdomstrinn

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Dette er alternative skoler med praktisk rettet undervisning. Det må ligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Lærere som er gode relasjonsbyggere, trygge og varme. Gjerne andre yrkesgrupper, som kan bidra til arbeidet med barn og ungdom i risiko.

 

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole